لینک سخنرانی حمید تقوایی و محمد آسنگران در مراسم بیست و ششمین سالگرد حزب کمونیست کارگری ایران

صدا و تصوير
December 05, 2017

 لینک سخنرانی حمید تقوایی و محمد آسنگران در مراسم بیست و ششمین سالگرد حزب کمونیست کارگری ایران . کلن 2017

 

************************


سخنرانی حمید تقوایی در مراسم بیست و ششمین سالگرد حزب کمونیست کارگری ایران . کلن 2017

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1601efb706a99ed6?projector=1

***************************

سخنرانی محمد آسنگران در مراسم بیست و ششمین سالگرد حزب کمونیست کارگری ایران . کلن 2017


https://www.youtube.com/watch?v=1i_7MrXMblM


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com