فیلم های مراسم بزرگداشت محمد جراحی در تورنتو

صدا و تصوير
October 22, 2017


فیلم های مراسم بزرگداشت محمد جراحی در تورنتو

سخنرانی محس ابراهیمی از حزب کمونیست کارگری ایران

https://www.youtube.com/watch?v=PXRMKPU70Jo&feature=youtu.be

سخنرانی احمد بابایی از حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست

https://www.youtube.com/watch?v=P78cq0bIDOQ&feature=youtu.be

پیام حمید تقوایی لیدر حزب کمونیست ایران به مراسم بزرگداشت محمد جراحی در تورنتو

https://www.youtube.com/watch?v=-2ksuEkXodY&feature=youtu.be

سخنرانی جلیل بهروزی فعال جنبش کارگری

https://www.youtube.com/watch?v=PSMy2hvt5L0&feature=youtu.be

پیام سیاوش دانشور از حزب کمونیست ایران حکمتیست به مراسم بزرگداشت محمد جراحی در تورنتو

https://www.youtube.com/watch?v=L9uBEl5LWf8&feature=youtu.be

سخنرانی سلام قادری از حزب کمونیست ایران

https://www.youtube.com/watch?v=c41pI-UwZIk&feature=youtu.be

 

سخنرانی سمیر نوری از حزب کمونیست کارگری چپ عراق  در بزرگداشت محمد جراحی در تورنتو

https://www.youtube.com/watch?v=W0p487QcE0I&feature=youtu.be

پیام کمیته ی مبارزه برای زندانیان سیاسی به مراسم بزرگداشت محمد جراحی در تورنتو توسط پریسا

 https://www.youtube.com/watch?v=p2GFNv8rqgU&feature=youtu.be

 

فیلم های کامل  مراسم بزرگداشت محمد جراحی در تورنتو

قسمت اول

https://www.youtube.com/watch?v=eL0Ob6d5J_Y&feature=youtu.be

قسمت دوم

https://www.youtube.com/watch?v=1Q_9kC7Kzec&feature=youtu.be 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com