اسلام خدمت گذار سرمایه / محمد اشرفی

شعر
December 29, 2016

اسلام خدمت گذار سرمایه

ای زندگان خفته در گور،
خفته در گوری به وسعت ایران،
اگر هنوز، خفته عقلید،
اگر هنوز،
در توهم و واهمه سر گردانید،
دو باره بر خیزید،
سر بر ارید و فریاد زنید :
"الله اکبر، الله اکبر،
خمینی رهبر،
زنده باد خامنه ای،
زنده باد اسلام ،
که در خدمت سرمایه،
چه ها می کند!!!"
کارفرما را قویتر کرده،
کارگر را بیکار و فقیر،
تا که زنده در گور می کند،
از کرامات و عطوفت اسلامی چه عجب !!!
گور مردگان را کاخ ،
خانه زندگان را گور می کند،
این است کرامت و عطوفت اسلامی ،
ببین که :
از گور تا گور چه ها می کند!!!؟
گور عباس و،
حسن و حسین ...،
با پول و کار، کارگران کاخ می شود،
گور علی،
مثلا" ،
"شاه مردان و یتیم نواز"
طلا و زر کوب می شود،
در عوض ،
کارگران و زحمتکشان،
صاحبان ثروت، یتیم شده،
زنده به زنده ،
ردیف به ردیف ،
در گور می شوند.
با گورهای کاخ شده ی،
خمینی و حسن،
زینب و رقیه،
سجاد و علی،
باقر و بی قر ...،
اختلاس،
دزدی،
رشوه خواری و تجارت می کنند.
پدر ها و مادران را ،
کارگران و زحمتکشان را
با سفره خالی ،
در چشم کودکان ، خجل می کنند،
با پول و نان مردم ،
با کسر دستمزد کارگر و معلم،
از صتدوق باز نشستگان و فر هنگیان،
گور مردگان را کاخ می کنند ،
در عوض ،
مردم را ساکن در گور می کنند.
ای زندگان خفته در گور،
خفته در گوری به وسعت ایران،
اگر هنوز، خفته عقلید،
اگر هنوز،
در توهم و واهمه سر گردانید،
بر خیزید،
سر بر ارید و فریاد زنید،
با صدای رسا ، فریاد زنید،
"الله اکبر ، الله اکبر ،
خمینی رهبر ،
زنده باد خامنه ای ،
زنده باد اسلام، که چه ها می کند،
گور مردگان را کاخ ،
خانه زندگان را گور می کند،"
محمد اشرفی
10/10/1395


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com