گفتگو محمد اشرفی با ناصر احمدی در باره سازماندهی برای تعیین دستمزد ٩٦

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
December 27, 2016

گفتگو محمد با ناصر در باره سازماندهی برای تعیین دستمزد ٩٦

قسمت اول گفتگو محمد با ناصر در باره سازماندهی برای تعیین دستمزد 96
https://www.youtube.com/watch?v=nj_obFCzxmQ

قسمت دوم گفتگو محمد با ناصر در باره سازماندهی برای تعیین دستمزد 96

https://www.youtube.com/watch?v=NqENBw5EwMM


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com