حق و حقوق زنان ایران و نیز اعتراض زنان ایران در جنبش همچنین من کجاست؟

نوید اخگر
November 28, 2017

حق و حقوق زنان ایران و نیز اعتراض زنان ایران در جنبش همچنین من کجاست؟
 
نقض حقوق زن و زنان در سراسر جهان همانند نقض حقوق انسان در عصر بردگی و بردگان هر چقدر که ریز تر و بهتر در زیر ذره بین قرار گیرد انسان به انسانیت خود نزدیکتر میشود.
 
جنبش (همچنین من) از امریکا شروع شد به اروپا سرایت کرد و پروفیل های اجتماعی فرهنگی سیاسی از رهبران احزاب تا موسیقی دانان هنرپیشه ها هنرمندان نویسندگان و خلاصه تعرض جنسی را در هر سطحی محکوم کرد و بدفاع از آزار دیدگان پرداخت عملی مشروع و قابل تحسین.
 
سئوال این است اگر این جنبش جهانی است که هست جایگاه زنان و دختران آسیب دیده ایرانی و صدای اعتراض زنان و دختران ایران که چهل سال در زیر حکومت ننگین اسلامی بسر برده اند کجاست؟
 
 اگر این جنبش جهانی است زنان و دختران اروپا و امریکا باید از زنان و دختران ایران سئوال کنند که چهل سال زیر سرکوب لچک و چارقد اسلامی و فتوای خمینی در همخوابگی و سکس با کودکان شیرخوار و دستور قرآن و اسلام در همخوابگی و ازدواج با دختران شش ساله و نوه ساله تا گرفتن چهار عقدی و ده ها صیغه و گسترش فحشا و بردگی جنسی را در چهل سال حاکمیت اسلام و آخوند در ایران چگونه ارزیابی میکنند؟
 
و آیا زنان مترقی اروپا و مخصوصا نمایندگان دولتی و وزرا زن در کابینه های اروپائی وقتی به حضور آیت الله های خونخوار مشرف میشوند از حقوق زنان محجبه شده و آزادی از دست داده ایرانی دفاع میکنند یا خود در تائید لچک و چارقد توهین آمیز اسلامی لچک و چارقد بسر میکنند و مشت محکومی نه بر پوزه اسلام و آخوند که بر سر زن و دختر ایرانی میکوبند بگذارید زنان و دختران ایرانی هم  جنبش (همچنین من ) را با حمایت های شما زنان و دختران اروپائی احساس کنند. بدفاع از زنان و دختران ایرانی برخیزید و لچک و چارقد تائید اسلام و آخوند را از سر نمایندگان سیاسی زن در اروپا بکشید.

 نوید اخگر 28نوامبر 2017 میلادی سوئد استکهلم
 


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com