اين سايت را صفحه خانگي خود كنید!

جستجو در گوگل

فرستادن مايل

تماس مستقيم با مسئولين سايت از طريق ياهو مسنجر

کاپيتال

آثار مارکسيستى

ديدگاهها

تازه هاى رسيده

آرشيو

سايتهاى ديگر

گالرى عکس

در باره ما

  فردا، در پژواک پای بیداری گرسنگان

بهنام چنگائى : دامنه تهدید، زور و باجگیری آمریکا و ناتو علیه مردمام جهان در فاز تازه ای قرارگرفته است و گستره لشگرهای بیکاری، فقر، فساد، تباهی، تبعیض ملی مذهبی جنسیتی، ناامنی حقوق فردی اجتماعی،


  ضرورت همبسته گی منطقه یی و بین المللیِ سوسیالیست ها با کانتون کوبانی

محمد قراگوزلو : در آمد - ائتلاف علیه داعش به سرکرده گی آمریکا به مفهوم واقعی فقط دو قدرت را کم دارد. یکی خود داعش و دیگری دولت ترکیه. اضافه شدن این دو قدرت متحد و هم پیمان جمع این ائتلاف را به ساده گی جمع خواهد کرد.


  هستندگی طبقه کارگر، «تشکل دهی» نه، سازمانیابی (بخش ١ ,٢و ٣)

عباس منصوران : در هفته های  گذشته شاهد «جدل ها» و نه «گفتگو» هایی پیرامون فرم دهی کارگران ایران از بالا بوده ایم. تلاش این نوشتار، تنها پرداختن به موضوع دو رویکردِ «تشکل یابی» در برابر «سازمان یابی»


  حکومت اسلامی و تحریم‌های بین‌المللی ضربات جبران‌ناپذیری به اقتصاد و جامعه ایران وارد کرده‌اند!

بهرام رحمانى : در پی عدم توافق حکومت اسلامی ایران و گروه ۵+١ بلافصله اقتصادی بیمار ایران، دچار خونریزی شدید شد. قیمت نان در تهران و شهرستان‌ها بین ٣٠ تا ٤٠ درصد افزایش یافت.


  از ضد سرمایه داری تا ضد سرمایه داری

ناصر پايدار : بانک مرکزی ایران در میان آنچه که اطلاعات آماری می نامد، گزارشی پیرامون هزینه خانوارهای ایرانی، در سال ١٣٩٢ منشر کرده است. در این گزارش مطابق معمول کل جمعیت


  سیاست، اقتصاد و رژیم اسلامی در ایران

ايرج فرزاد : رژیم جمهوری اسلامی کماکان حامل یک تناقض “نهادینه” و البته شکننده است. ریشه به قدرت رسیدن اسلام سیاسی در ایران، از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.  جنبش ضدنژادپرستی در آمریکا، ژرفش شکاف ها و دو پیام مهم نهفته در آن!

تقی روزبه : ژرفای تناقضات جامعه آمریکا به عنوان مهد و دژسرمایه داری و البته همزمان ژاندارم و نگهبان آن شگفت انگیز و قابل تأمل است. اگر دژسرمایه داری جهان حامل چنین گسل هائی است،


 

 

شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۳

 

 

ناسيوناليسم و رويدادهاى کردستان عراق

منصور حکمت : معلوم ميشود که آنچه ما، يا شبحى که در اين نوشته با آن پلميک ميشود، نبايد لکه‌دار ببينيم و حمايتمان را از آن دريغ کنيم. نه مبارزه مردم، بلکه ناسيوناليسم و سازمانهاى بورژوا- ناسيوناليستى‌اى هستند که با يک چرخش قلم جاى مردم نشسته‌اند و مستقل از اينکه چه ميگويند و چکار ميکنند صاحب مادرزاد مبارزه مردم (ملت) و صاحب عزادار مصائب آنها محسوب ميشوند. درجه نزديکى‌اى که در بند بالا با اپوزيسيون کرد نشان داده ميشود (که تازه اتحاديه ميهنى فقط با يک "بويژه" از بقيه سازمانها و جرياناتش تفکيک شده) خلاف تمام خودآگاهى در صفوف سنت کمونيستى در کردستان و گرمتر از حمايتى است که کومه‌له حتى هنگامى که اين جريانات در جيب آمريکا هم نبودند از خودش نشان داده.


Azadi-b on facebook

  مصاحبه و گفتگو

  مطالب ترجمه شده

 شعر

 صدا و تصوير

 رويدادها

  نشريات

  لينکهاى مفيد

 


 
 

Copyright © 2006 azadi-b.com

بازچاپ مطالب سايت آزادى بيان کاملا آزاد است