اين سايت را صفحه خانگي خود كنید!

جستجو در گوگل

فرستادن مايل

تماس مستقيم با مسئولين سايت از طريق ياهو مسنجر

کاپيتال

آثار مارکسيستى

ديدگاهها

تازه هاى رسيده

آرشيو

سايتهاى ديگر

گالرى عکس

در باره ما

  انتخابات!

یوسف اردلان : فضای سیاسی ایران را بختک انتخابات فرا گرفته است ، کار روتین هر چهار سال یک بار. شرایط هنوز بر کام حکومت اسلامی است و از کلاه" سحرجن"


  غیبت سه رکن انقلاب کارگری در سیستم چپ ایران!

محمد جعفری : سرنوشت انقلاب های نیم قرن اخیر جهان و بخصوص متاخرترین آنها یعنی "بهار عربی"، هر انسان انقلابی را به فکر کردن و عکس العمل به عواقب آنها وادار میکند.


  نقش نفت در توافق هسته ای

رضا رخشان : دو سه سال پیش خوش بینانه ترین تحلیل عالم سیاست بورژوایی از روند سریع توافق هسته ای غرب با ایران و حرکت سریع حوادث که همگی به نزدیکی سرمایه داری جهانی با دولت ایران انجامیده است


  شرایط جدید و راهکارهای جدید در جنبش کارگری!

اصغر کریمی : روز ۲۳ دیماه ۱۲ نفر از کارگران سیمان درود با شکایت کارفرما دستگیر شدند. بویژه در دو سال گذشته بارها شاهد خبرهای مشابهی بوده ایم که کارگران اعتصابی با شکایت کارفرما دستگیر شده اند.


  بیانیه شورای هماهنگی اصلاح طلبان کردستان ،از درماندەگی تا دریوزەگی ؟

حسن رحمان پناه : نمایش انتخاباتی جمهوری اسلامی برای "مجلس خبرگان رهبری" و همچنین "مجلس شورای اسلامی " رژیم قرار است روز ٧ اسفد ١٣٩٤ برگزار شود.


  قدمی نزدیکتر به تیر رس , بازهم در باره دو "انتخابات" در جمهوری اسلامی

ايرج فرزاد : من فکر میکنم نباید “انتخابات” برای دو مجلس اسلامی و خبرگان را دراماتیزه کرد و یا تعبیر خود و تمرین با مقولات اجتماعی و فلسفی و تاریخی را بر آنها مونتاژ کرد.  راهکار بهم پیوستگی تمامی نیروهای کارگری و سوسیالیست در داخل و خارج

اردشیر مهتدی : احزاب در ایران طی یکصد و سی سال اخیر، کمتر با کلیت و بدنه یک طبقه اجتماعی مرتبط و برساختارهای طبقاتی متکی بوده اند.  لذا موفق به گسترش قدرت اجتماعی طبقه و توده ها


 

 

یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴

 

 

مقدمه ای بر تاریخ چپ ایران

کورش مدرسى : تاریخ چپ ایران تاریخ بسیار پر فراز و نشیب، پیچیده و مملو از تجربه است. بخصوص که این چپ از مجرای دو انقلاب مهم، انقلاب مشروطه و انقلاب ۵۷ ایران، عبور کرده است. انقلاباتی که همه توانائی ها و ناتوانی های این چپ را زیر ذره بین قرار داد. چپ ایران زاده انقلاب مشروطه است و همه علائم مادرزادی جناح چپ جنبش مشروطه را تا به امروز با خود حمل کرده است. جنبش مشروطه، از نظر فکری، یک قالب، یک محدوده افق و یک صورت مساله را در مقابل جامعه قرار داد که کاستی های آن خود را در متن انقلاب ۵۷ نشان میدهد. این واقعیت خود را در تلاش برای نقد این قالب فکری، بعد از انقلاب ۵۷، نشان میدهد.


Azadi-b on facebook

  مصاحبه و گفتگو

  مطالب ترجمه شده

 شعر

 صدا و تصوير

  نشريات

  لينکهاى مفيد

 


 
 

Copyright © 2006 azadi-b.com

بازچاپ مطالب سايت آزادى بيان کاملا آزاد است