اين سايت را صفحه خانگي خود كنید!

جستجو در گوگل

فرستادن مايل

تماس مستقيم با مسئولين سايت از طريق ياهو مسنجر

کاپيتال

آثار مارکسيستى

ديدگاهها

تازه هاى رسيده

آرشيو

سايتهاى ديگر

گالرى عکس

در باره ما

  کار کمونیستی در شرایط جدید کردستان

محمد فتاحی : با توافق قدرت های پنج به اضافه یک با جمهوری اسلامی، آرایش نیروهای سیاسی طبقاتی در کردستان مثل بقیه ایران وارد دوره نوینی شده است.


  جمع‌بندی از اول ماه مه سال ۱۳۹۴ در ایران

علیرضا بیانی : مقدمه - اول ماه مه امسال وضعیت ناهمگونی داشت. از یک­سو موج دستگیری فعالین کارگری آغاز شد و از سوی دیگر خانۀ کارگر پس از ۸ سال دوباره فراخوان تجمع و راهپیمایی داده بود،


  اعتصابی شکوهمند با دستاوردهایی ارزنده برای جنبش کارگری

شهلا دانشفر : نزدیک به یکماه است که کارگران نورد و لوله صفا در اعتصاب هستند. اعتصابی شکوهمند که به لحاظ دستاوردهایش، یک پیشروی بزرگ و یک نقطه عطف مهم در جنبش کارگری است.


  دو اعتصاب و یک پدیده نو!

پدرام نواندیش : این روزها علیرغم سانسور خبری بر بسیاری مسائل جنبش کارگری ایران از سوی کاربدستان سانسورچی رژیم اسلامی، خبر اعتصاب کارگران کارخانه لوله و نورد صفا در ساوه و


  در دفاع از آزادى تمامی مواد مخدر گیاهی(٤)

جلال برخوردار : این بار و در چهارمین بخش از دفاع از ازادی تمامی مواد مخدر گیاهی به بخشی ولو کوچک در مورد جنگ فاشیستی دول محافظه کار غربی و مذهبی علیه مواد مخدر یعنی امار و ارقام در این مورد می پردازم.


  "حکومت لرزان"

کاوه دوستکامى : پدیده شومی که انقلاب اسلامی ایران نام گرفت، زمانی به وقوع پیوست که، نبود آزادیهای فردی، اجتماعی، نداشتن حق اعتصاب، اعتراض، نابرابری و تبعیض نژادی، جنسی، مذهبی و غیره،  مارکس و ديکتاتورى انقلابى پرولتاريا ٫ ريشه هاى معاصر بحث

تراب ثالث : در دهه ۱۹۷۰، برخى از احزاب کمونيست اروپايى وابسته به شوروى – بويژه آن هايى که مثل حزب کمونيست ايتاليا و فرانسه از نفوذ انتخاباتى بالنسبه قابل ملاحظه اى برخوردار بودند٬


 

 

جمعه ۸ خرداد ۱۳۹۴

 

 

انقلاب و ضد انقلاب در آلمان

انگلس : با محکوميت کمونيستهاى کلن در سال ١٨۵٢ پرده ٫ اولين مرحله جنبش مستقل کارگرى آلمان پايان يافت. اين مرحله امروز تقريبا بدست فراموشى سپره شده است. مع الوصف از سال ١٨٣٦ تا ١٨۵٢ ادامه داشت و اين جنبش در اشاعه خود ميان کارگران آلمانى در خارج تقريبا در تمام کشورهاى متمدن نقش داشت. و نه تنها اين ٫ جنبش کنونى بين المللى کارگرى در محتوى ٫ ادامه مستقيم جنبش کارگرى آنزمان آلمان است که اصولا نخستين جنبش بين المللى کارگرى بود و بسيارى از عناصرى که بعدها در تشکيلات بين المللى کارگرى رهبرى را در دست گرفتند , از اين جنبش بيرون آمده بودند.و اصول تئوريکى که اتحاديه کمونيستها در »مانيفست کمونيستى« سال ١٨٤٧ ٫ بر روى پرچمش نوشته بود ٫ امروز نيز نيرومندترين وسيله بهم پيوستگى مجموعه جنبش پرولترى اروپا و آمريکا را تشکيل ميدهد.


Azadi-b on facebook

  مصاحبه و گفتگو

  مطالب ترجمه شده

 شعر

 صدا و تصوير

  نشريات

  لينکهاى مفيد

 


 
 

Copyright © 2006 azadi-b.com

بازچاپ مطالب سايت آزادى بيان کاملا آزاد است