اين سايت را صفحه خانگي خود كنید!

جستجو در گوگل

فرستادن مايل

تماس مستقيم با مسئولين سايت از طريق ياهو مسنجر

کاپيتال

آثار مارکسيستى

ديدگاهها

تازه هاى رسيده

آرشيو

سايتهاى ديگر

گالرى عکس

در باره ما

  خود مدیریتی دمکراتیک روژآوا در بوته آزمایش

فرهاد شعبانی : دولت اردوغان در یک تبانی پنهانی با داعش و هماهنگی با طرفین ذینفع در دشمنی با جنبش آزادیخواهانه مردم کردستان، با هدف جلوگیری از پیشروی برق آسای "نیروهای مدافع خلق " ی. پ. گ"


  بررسی اهمیت سندشنیداری مربوط به فاجعه ٦٧ برای جنبش دادخواهی، از خلال نقدسه رویکردبه آن

تقى روزبه : موضوع بحث: سندی شنیداری توسط منتظری جانشین وقت خمینی، و به عنوان دومین فرد در ساختارهرم قدرت، گرچه با تأخیری غیرموجه و غیرقابل جبران، در اعتراض به جنایت گسترده


  کشتار ٦٧ و یک سند شنیداری

عباس منصوران : تابستان ١٣٦٧، بیست و هشت سال پیش بود، در زندان های ایران، جنایتی هولناک صفحه تاریخ جهان را خونین کرد. هنوز نه از شمار قربانیان آن جنایت و نه از همه ی دست اندرکاران آن و


  جنبش شورایی و گفتمان دولت گذار

ناصر پايدار : بحث را با توضیح کوتاهی پیرامون شوراهای ضد سرمایه داری و تفاوت بنیادی آن ها با آنچه دیگران شورا می نامند، شروع کنیم. شوراها برای ما، جنبش متشکل آحاد توده های کارگر علیه موجودیت سرمایه داری و


  اتحادیه زرد، سندیکا رفرمیست، شورا اسلامی و دیگر هیچ؟

محمد جعفری : یکی از مهمترین موانع تشکلیابی (مستقل) طبقه کارگر امروز در ایران، حکومت است. بنابر این، یکی از مهمترین عرصه فعالیت تمامی نیروها و اشخاص دلسوز طبقه کارگر،


  از اعتراضات کارگران به طور گسترده حمایت کنیم!

پدرام نواندیش : نگاهی به چندین رویداد ماههای اخیر جنبش کارگری ایران در عین پیوستگی با تحولات سالهای گذشته این جنبش،بیانی از ورود  طبقه کارگر ایران به سطح دیگری از مبارزه طبقاتی علیه سرمایه داری و  شکست کودتای ترکیه و درسهایی که میتوان از آن آموخت

علیرضا ثقفی : قبل از هر چيز ميتوان گفت اين اولين كودتائي است كه در يك قرن اخير در تركيه با شكست مواجه شده و جزء معدود كودتاهائي است كه در خاورميانه در صد سال اخير با شكست مواجه شده است.


 

 

دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۵

 

 

درباره مجازات اعدام

منصور حکمت : مجازات اعدام اسم دولتی کلمه کشتن است. افراد یکدیگر را به قتل میرسانند، اما دولتها افراد را به "اعدام" محکوم میکنند. خواست لغو اعدام و ممنوعیت قتل نفس هر دو از یکجا مایه میگیرد، مخالفت با کشتن عامدانه و آگاهانه و با نقشه قبلی کسی توسط کس دیگر. اینکه یکسوی این قتل یک دولت و یا یک مرجع فائقه سیاسی است کوچکترین تغییری در این واقعیت نمیدهد که ما با یک قتل عمد طرفیم. مجازات اعدام وقیحانه‌ترین و کثیف‌ترین شکل قتل عمد است. چون یک نهاد سیاسی، جلوی روی مردم، با اعلام قبلی، از قول جامعه، در نهایت حق بجانبی، در نهایت خونسردی، تصمیم به کشتن کسی میگیرد و روز و ساعت واقعه را هم اعلام میکند.


Azadi-b on facebook

  مصاحبه و گفتگو

  مطالب ترجمه شده

 شعر

 صدا و تصوير

  نشريات

  لينکهاى مفيد

 


 
 

Copyright © 2006 azadi-b.com

بازچاپ مطالب سايت آزادى بيان کاملا آزاد است