اين سايت را صفحه خانگي خود كنید!

جستجو در گوگل

فرستادن مايل

کاپيتال

آثار مارکسيستى

ديدگاهها

تازه هاى رسيده

آرشيو

سايتهاى ديگر

گالرى عکس

در باره ما

  بحثی پیرامون دستمزد

فرشید شکری : فردریش انگلس در جزوه ی مزد روزانه ی عادلانه برای کارعادلانه چنین می گوید: « سرمایه چیزی نیست به جز انبوهی از محصول کار.  از این مطلب چنین نتیجه گیری می شود


  درنگی به چند ویژگی گزارش امسال آکسفام

تقی روزبه : نشست امسال داووس، مجمع جهانی سرمایه داران و کارشناسان اقتصادی و سیاستمداران، مثل هرسال با گزارش تکان دهنده ای از آکسفام تحت عنوان "اقتصادی برای 99 درصد" و با هشدارهائی


  کارگران با مجامع عمومی خود به میدان می آیند

ناصر اصغری : جامعه ایران بار دیگر در یک موقعیت فوق العاده بحرانی بسر می برد و بار دیگر هر آن امکان انفجار توده ای عظیمی در چشم انداز است. از یک طرف مرگی رفسنجانی و شدت گرفتن جنگ و دعوای


  تکامل اجتماعی و روانشناسی توده ها

شجاع ابراهیمی : در روزهای اخیر و با مُردن رفسنجانی گروههای اجتماعی فوج فوج الغوث گویان به صف گله های حزب الله و سبزالله لبیک گفتند و این امر بازخورد فراوانی در میان طیف چپ جامعه داشته و


  نکاتی در بارۀ وظایف جنبش مستقل کارگری

بهزاد مالکی : تعرض های مستمر دولت و کارفرماها به شرایط کار و زندگی کارگران همراه با سرکوب شدید اعتراضات کارگری طی چهار دهۀ گذشته و نیز انواع فشارها و تضییع حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی


  پدیدۀ "گورخوابی" در نظام جمهوری اسلامی

شباهنگ راد : قدمت آسیب‏های اجتماعی، به قدمت نظام‏های زورگو و سرمایه‏داری بر می‏گردد. هم‏واره تلاش سران نظام‏ها بر لاپوشانی حقایقِ تلخِ درونِ جامعه و انحراف افکار عمومی‏ست.  از پنت هاوس های تهران تا گورهای نصیر آباد "برخیز ای داغ لعنت خورده"

سیاوش دانشور : گورستان نصیر آباد یکی از هزاران نقطه ای است که انسانهای محروم و پرت شده از سوخت و ساز اقتصادی، قربانیان اعتیاد و مافیای تولید و توزیع مواد مخدر در آن "مرگ را زندگی میکنند".


 

 

سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵

 

 

دين ازديد« لنين »

لنين : مذهب ترياک خلق است. اين سخن حکيمانه ی مارکس، ستون فقرات کل جهان بينی مارکسيزم را در مورد مساله دين تشکيل می دهد. مارکسيزم، تمام اديان و کليساها و تمام تشکيلات مذهبی را همواره به عنوان ارگانهای ارتجاع بورژوازی – که می خواهند از استثمار دفاع کرده و طبقه کارگر را تحقير و منحرف نمايند – تلقی می کند. فقط مبارزه طبقاتی تودههای کارگر – که وسيع ترين اقشار پرولتاريا به طور همه جانبه ای به پراتيک انقلابی و آگاهانه اجتماعی می کشاند .,قادر خواهد بود که تودههای تحت ستم را واقعا از يوغ مذهب نجات بدهد.


Azadi-b on facebook

  مصاحبه و گفتگو

  مطالب ترجمه شده

 شعر

 صدا و تصوير

  نشريات

  لينکهاى مفيد

 


 
 

Copyright © 2006 azadi-b.com

بازچاپ مطالب سايت آزادى بيان کاملا آزاد است