بازديدکنندگان عزيز سايت آزادى بيان
ضمن تبريک به مناسبت اول مه روز جهانى کارگر
به اطلاع ميرسانيم که به علت کثرت مطالب رسيده به مناسبت اول ماه مه روز جهاني کارگر تصميم گرفتيم که براي در دسترس قرار دادن مطالب مربوط به اول ماه مه از روز جمعه
٢٨ آوريل تا روز دوشنبه اول ماه مه صفحه اول سايت آزادى بيان را به صفحه ويژه اول مه اختصاص بدهيم.

 
 

صفحه ويژه اول ماه مه روز جهانى کارگر

 

سايتهاى ديگر
تازه هاى رسيده

ديدگاه ها