موج اعتراضی در شهرهای کردستان به قتل دو کولبر، اعتراضات مردم به حمله جانیان به طبقه کارگر است!

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ــ خارج از کشور
September 13, 2017

موج اعتراضی در شهرهای کردستان به قتل دو کولبر،
 اعتراضات مردم به حمله جانیان به طبقه کارگر است!

بامداد روزدو شنبه ١٣ شهریور ١٣٩٦ دو کولبرکرد به نامهای "قادر بهرامی" و "حیدر فرجی" با شلیک نیروهای سرکوبگررژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی جان باختند و جنازه شان به یکی از بیمارستانهای شهر بانه منتقل شد. دراعتراض به این عمل جنایتکارانه نیروهای سرکوبگر سرمایه ، مردم بانه روز سه شنبه دست به تظاهرات زده وشهر را به حالت نیم تعطلیلی کشاندند. طبق اخبار رسیده  نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی به مردم یورش برده به ضرب وشتم اعتراض کنندگان پرداختند و شماری را بازداشت کردند.
کولبری یکی  از شاق ترین و پر مخاطره ترین کارهایی است که کولبران  که شمار آنها از دهها هزار میگذرد،  ناچارا برای امرار معاش خود و خانواده انجام میدهند. شغل کولبری تنها مختص به استان کردستان نیست بلکه استانهای آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان را هم در برمیگیرد.  محرومیتهای اجتماعی و اقتصادی و آمار بالای بیکاری در این استانها ناچارا تعداد چشمگیری را به اشتغال این فوق بردگی سوق داده است. کارگران کولبر جزء محرومترین بخش طبقه کارگر هستند. این قشر زحمتکش و رنجدیده نه فقط مشمول قانون کار ارتجاعی رژِیم ضدکارگری جمهوری اسلامی نیستند، بلکه کارشان هم غیر قانونی محسوب میشود.  بر همین اساس از حداقل استاندارد کاری، تامین اجتماعی، ساعت کار مشخص  و عدم ایمنی کار محرومند. آنها جزء قربانیان نظام سرمایه ایی هستند، که برای حداقل امرار معاش علاوه بر تحمل کار پرمشقت دائما با نیروهای سرکوبگر حافظ سرمایه روبروشده و مورد تعرض قرار میگیرند، که هر چند مُدام تعدادی از آنها با شکیک گلوله این جانیان به قتل می رسند.  این قشر محروم جزء طبقه ایی هستند که هر روز نظام سرکوبگر و جنایتکار جمهوری اسلامی از آنها قربانی گرفته، وهم طبقه ایهایشان را هم که برای حق و حقوق خود مبارز ه میکنند به زندان و شلاق و مرگ محکوم میکنند. رضا شهابی کارگر مبارز با اعتراض و اعتصاب غذایش در زندان، کارگران شلاق خورده آق دره از همان سیستم بردگی سرمایه ایی رنج میبرند که کولبران کردستان امروز به شنیع ترین شکلی با آن مواجه هستند. اعتراض به قتل رساندن کولبران در شهرهای کردستان از طرف توده های زحمتکش اعتراض به تعرض به طبقه کارگر می باشد. بهم پیوستگی اعتراضات شهرهای کردستان و محکوم نمودن تعرض به جان کارگران کولبر از وظائف مبرم طبقه کارگر و تضمین کننده به عقب راندن  بورژوازی هاری است، که امروزه با تعرض و سرکوب شدید به کارگران مبارز و کشتار کارگران کولبر می خواهد هر حرکتی را سرکوب و در نطفه خفه نماید. وعده و وعیدهای فریبکارانه رژیم سرمایه اسلامی که چند ماه پیش زیر فشار اعتراض ها و خشم افکار عمومی نسبت به قتل و کشتار کولبران، وعده "ساماندهی و سازماندهی" کار کولبران را داده بود می توان  محکوم  وخنثی نمود که این بخش ستمدیده طبقه کارکر به نیروی طبقاتی خود متشکل شود.
 ما نهادها همبستکی با جنبش کارکری – در خارج کشور کشتار کارگران کولبر بدست جنایتکاران حکومت سرمایه جمهوری اسلامی را قویا محکوم می نمائیم. این حادثه جانگذاز را به خانواده های آنها تسلیت می گوئیم و بر این باوریم فقط با اتحاد و همبستگی و متشکل شدن طبقه کارگر می توان دست دشمن طبقاتی را از این تعرض و  وحشیگیری بر علیه کارگران کولبر و دیگر هم طبقه ایهایشان کوتاه نمود.   
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
سپتامبر 2017
nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com