آزادى / اکبر يگانه

شعر
January 11, 2018

آزادی
راه ما
بس ٌپروپیچ وخم است
 و می خراشد
سنگ لاخ های آن
پاهایمان را
در پس هر پیچ
کمین کرده اند دژخیم های
تا دندان مسلح
اما
ما می سازیم
تاریخ سرزمین مان را
این بار
طور دیگر
با فریاد آزادی
درشب
می خوانیم
آواز هم بستگی را
تا هم پیمان شویم
با هم
برای دفن
این رژیم ضد بشر
تا آخرین نفس. 
اکبر یگانه 2018.01.10
+++

آزادی 2
ماه
هر شب
چشم به راه
ما ست
تا بشنود
صدای آزادی را
از دهان ما
تا پاره کند
پرده حجاب سیاه را
اینک من تو
ما می شویم
ومی خوانیم
نغمه اتحاد را
در شهر وروستا
تا طلوع کند
خورشید آزادی
برای مان.                       اکبر یگانه 2018.01.10


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com