در باره زندگی رفیق فریدون شافعی (کاک رحمان)

چريکهای فدائی خلق ايران
December 06, 2017

به نقل از : ماهنامه کارگری ، ارگان کارگری چریکهای فدائی خلق ایران
شماره 46 ، پانزدهم آبان ماه 1396


در باره زندگی رفیق شهید فریدون شافعی (کاک رحمان)

 

در 26 آذر ماه سال 1361 و در جریان حمله پیشمرگان چریکهای فدائی خلق به پایگاه  "مام زینه - خولیسان" در کُردستان ، پیشمرگه قهرمان ، چریک فدائی خلق ، رفیق فریدون شافعی (کاک رحمان) بر اثر اصابت ترکش خمپاره نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی به او ، به شهادت رسید. با شهادت این رفیق ، خلق کُرد یکی از فرزندان دلیر و آگاه خود و چریکهای فدائی خلق یکی از یاران صدیقشان را از دست دادند. پیشمرگه قهرمان ، رفیق رحمان ، کمونیست خستگی ناپذیری بود که برای تحقق آزادی و سوسیالیسم و حق تعیین سرنوشت برای خلق کُرد سلاح برگرفته بود. او بر این باور بود که بدون سرنگونی رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی و بدون نابودی نظام ظالمانه سرمایه داری وابسته به امپریالیسم که تا برقرار است برای حفاظت از خود رژیم های دیکتاتوری را باز تولید می کند، خلق کُرد به آزادی دست نخواهد یافت. چرا که وی می دانست که شرط بروز اراده آزاد توده های ستمدیده خلق کُرد ، یک شرایط آزاد و دمکراتیک می باشد که با سرنگونی رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی و نابودی نظام سرمایه داری حاکم امکان ظهور می یابد.

چریک فدائی خلق رفیق فریدون شافعی (کاک رحمان ) در سال 1339 در شهر سقز در خانواده ای فقیر و زحمتکش متولد شده بود و به دلیل شرایط خانوادگی از همان اوان کودکی با فقر و مسکنت آشنا و همه جوانب دردناک آنرا با پوست و گوشت خود لمس کرده بود. درست به همین دلیل برای او نابودی شرایط استثمارگرانه حاکم که رژیم های دیکتاتوری با سرنیزه به پاسداری از آن می پرداختند در راس همه خواستها قرار داشت.

رفیق فریدون از جمله جوانانی بود که در جریان انقلاب سالهای 56 - 57  به مبارزه انقلابی کشیده شدند و با شور و شوق علیه رژیم وابسته به امپریالیسم شاه جنگیدند. با توجه به مبارزات مسلحانه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران علیه رژیم شاه و نفوذ این سازمان در بین مردم و نیرو های انقلابی در سراسر ایران و از جمله در کُردستان، رفیق فریدون در شهر سقز به هواداری از این سازمان برخاست.

رفیق فریدون همچون همه هم نسلان خود به این امید که بعد از سقوط رژیم شاه شاهد برقراری آزادی و دمکراسی باشند به انقلاب پیوسته بود؛ اما با استقرار جمهوری اسلامی خیلی زود معلوم شد که رژیم جانشین رژیم شاه همچون دیکتاتوری شاه رژیمی سرکوبگر و ضد مردمی است که همان حداقل آزادی های شرایط پس از قیام را هم تحمل نمی کند. رژیمی که هنوز جا نیفتاده ،نوروز مردم سنندج را با هجوم به کُردستان به خون کشید؛ و بعد هم ارتش شاهنشاهی را با نام جدیدش یعنی ارتش اسلامی به جان مردم کُردستان انداخت و جنگی را بر این خلق رزمنده تحمیل نمود که در سراسر کُردستان آتش آن شعله ور گشت.

رفیق فریدون در مقابل لشکر کشی جمهوری اسلامی به کُردستان و به خصوص حمله به شهر سقز در دفاع از خلق کُرد به مقابله با این یورش ارتجاعی برخاست. اما وقتی دید که سازمانی که وی از آن طرفداری می کند به جای سازمان دادن مقاومت خلق کُرد و جنگیدن با رژیم تازه به قدرت رسیده ، در حال مماشات با سرکوبگران این خلق رزمنده می باشد، فورا صفوف آنها را ترک کرد. او به چریکهای فدائی خلق ایران پیوست که درست به همین دلیل سازمان زیر رهبری امثال فرخ نگهدار را ترک و تشکیلات انقلابی ای شکل داده بودند؛ تشکیلاتی که پرچم تداوم راه چریکهای فدایی خلق و آرمانهای انقلابی ای را که رفیق فریدون نیز از آن دفاع می کرد، برافراشته بود.
 
بعد از تصرف شهرهای کُردستان و از جمله شهر سقز توسط رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی ، رفیق فریدون به همراه تعدادی از هواداران چریکها ، تشکلی در شهر سقز شکل داده و مبادرت به چند عملیات کوچک و بزرگ نظامی نمودند.  از این رشته عملیات ها می توان از جمله به مصادره بانک سپه سابق شهر سقز ، اعدام انقلابی رئیس آموزش و پرورش شهر سقز که از مزدوران طرفدار خمینی بود، پرتاب نارنجک به ماشینهای گشتی سپاه در شهر سقز را نام برد. تشکل مخفی این هواداران چریکهای فدائی خلق در شهر سقز، در جریان پیگرد های جمهوری اسلامی در اوائل سال 60 لو رفت و رفیق رحمان مورد تعقیب پاسداران سیاهی و سرکوب قرار گرفت. به همین دلیل او مجبور شد به منطقه آزاد شده کُردستان برود که در آنجا به صفوف پیشمرگان چریکهای فدائی خلق پیوست.

فعالیت های رفیق فریدون در صفوف پیشمرگان چریکها تا لحظه شهادتش در آذر ماه سال 1361 ادامه داشت. وی همواره با شوری فراوان در عملیات های نظامی و جوله های سیاسی - نظامی شرکت می کرد و همواره می گفت که بهترین لحظات زندگیش زمانی است که به دست خود ، دشمنان مردم یعنی مزدوران امپریالیسم را به سزای اعمالشان می رساند. جدا از عملیات پایگاه  "مام زینه - خولیسان" که طی آن رفیق به شهادت رسید ، از دیگر عملیات هائی که وی در آن شرکت داشت می توان از عملیات تسخیر پایگاه "کاله دره - ربط" و عملیات حمله به پایگاه "مام زینه" نام برد.

یاد رفیق فریدون شافعی گرامی و راهش پر رهرو باد!


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com