شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است / نويد اخگر

شعر
November 10, 2017

شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است
 چون شکستی بال پروانه بدان پیوند کردن مشکل است
 در کنار شیشهء دل سنگ خارا جای نیست
 گر شکستی چینی دل را بدان پیوند کردن مشکل است
 شب سیاهی و تباهی در دلش میپرورد هوشیار باش...
مذهب و آزادگی را این چنین پیوند کردن مشکل است
 گر دموکراسی برای مردمان یک انتخاب ارجح است
 فقه و دستورات قرآن را بما پیوند کردن مشکل است
 زور و استبداد دینی حاصل جهل است و بس
 جهل را با فرد دانا در جهان پیوند کردن مشکل است
 نقش هر آخوند جز تحمیل جبر و زور نیست
 جبر را با زور و آزادی به هم پیوند کردن مشکل است
 مسجد و منبر پر از شیاد و جلاد است و بس
 زندگی را با نماد خون و دین پیوند کردن مشکل است
 کودکان فقر و کار و هر تجاوز اعتیاد پر فزون
 اینهمه بیداد را با داد هم پیوند کردن مشکل است
 اخگر آزرده خاطر در غزلها در مثل ها گفته است
 دین مرگ و جهل را با یک غزل پیوند کردن مشکل است
نوید اخگر نوامبر سال 2017 سوئد استکهلم 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com