چه حسی است كه زندگی را / هژیر نینا

شعر
September 30, 2017

تقدیم به كارگر مبارز و خستگی ناپذیر، رضا شهابی

چه حسی است كه زندگی را

دررمق باورت نگاه داشتی ؟

چه شوری است،كه سرودی را در موجهای خویش ساخته ای

درهوایی كه اندیشه هایت

به نسیم ایستاده می سپارد

افتاب نگاه تازه ای است

كودكان خیابانی

كودكان گرسنه

زیباترین تبسم را

در ارزوهای شان می رویند

لبانت همچون شبنم سپیده

بر شكوفه های مهربانی می چكد..!

وشاخه های قد كشیده

با دستان تو اشناست

انجا كه پژواك شلاق ها

می پیچد در سیاهی شب

اراده ات شكوهی است

می كوبد بر دهان سرمایه

همه تو را می شناسند

همچون ستاره ای  سرخ

برپیشانی حقیقت

تو وسعت شوق های

تو رمز موجهای اتحادی

تو عطرتمام باغچه های

وقتی گیسوان رها درباد می رقصند

تو فتح برافراشته ای

برشانه های سرخ ارزوی ات

 

29 سپتامبر 2017


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com