برگزاری کنفرانس سیزدهم اتحاد سوسیالیستی کارگری

اتحاد سوسیالیستی کارگری
August 11, 2017

برگزاری کنفرانس سیزدهم اتحاد سوسیالیستی کارگری
کنفرانس سیزدهم اتحاد سوسیالیستی کارگری در روزهای 22 تا 24 ژوئیه برگزار شد.
کنفرانس با سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت در گرامی داشت یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم آغاز شد و با تصویب آئین نامه جلسات به کار خود ادامه داد.
دستور جلسات کنفرانس گزارش سیاسی، تحولات درونی حزب کمونیست ایران و کومه له، بسوی حزب، نقشه عمل صفحه تلگرام اتحاد سوسیالیستی، گزارش عملکرد تشکیلات و ارگانها، اوضاع مالی و به ویژه چگونگی تامین هزینه تلویزیون به پیش و در پایان انتخابات بود.
برگزیده ای از مباحث گزارش سیاسی، تحولات درونی حزب کمونیست ایران و بسوی حزب از تلویزیون به پیش پخش شده است. کنفرانس در مورد هر یک از این سه دستور اقداماتی را به کمیته اجرایی منتخب کنفرانس توصیه کرد. 
در دیگر موضوعات، کنفرانس سند اهداف و نقشه عمل صفحه تلگرام اتحاد سوسیالیستی کارگری که توسط کمیته اجرایی تهیه شده بود را با اصلاحاتی تصویب کرد؛ در گزارش عملکرد تشکیلات، کنفرانس بر بهبود برنامه های تلویزیون به پیش و انتشار مرتب نشریه سازمان تاکید داشت. در گزارش مالی، کنفرانس بر اهمیت ادامه کاری تلویزیون به پیش بعنوان یکی از ارگانهای تاثیر گذار بر گرایش چپ و سوسیالیست جنبش کارگری ایران تاکید داشت و راههای مختلف تامین هزینه مالی آنرا از جمله جمع آوری کمک مالی از علاقه مندان به سرنوشت جناح چپ و سوسیالیست جنبش کارگری بررسی کرد.
کنفرانس سیزدهم مهمانانی نیز داشت، از جمله رفقایی از سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان که پیام دلگرم کننده ای به کنفرانس دادند.
مبحث پایانی انتخابات بود که طی آن کنفرانس اعضای کمیته اجرایی و دبیر شورای مرکزی را انتخاب کرد.
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری
ژوئیه 2017


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com