انتشار فیلم مجلس خبرگان هم خامنه ای را نجات نمی دهد

حميد شعبانى
January 12, 2018

انتشار فیلم مجلس خبرگان  هم خامنه ای را نجات نمی دهد

 


جنبش ۹۶ به طور سمبلیک خامنه ای را آتش زد. نشان داد که این رهبر کهریزک و سردسته شکنجه گران و سلطان نود میلیارد دلاری ، در چه اقیانوسی از نفرت مردم ایران دست و پا میزند .

اما  این شخصیت هیولایی ، بی رحم و خودشیفته پوست کلفت ،  با سرعت فیلمی( کلیپ پایین را نگاه کنید) را از رازخانه حاکمیت مافیائی بیرون آورد تا شاید این نفرت را خنثی کند.

 فیلمی  که  قرار است این  را القا کند که خامنه ای  قدرت طلب نیست و پذیرش مقام رهبری را به او تحمیل کرده اند. تا شاید برای او آبرو بخرند.

ولی دم  بسیار بسیار دراز این خروس جای دیگر بیرون زد ، به مرادشان نرسیدند که هیچ ، بدتر گیر افتاد ، چرا که در این فیلم معلوم میشود که نصب و مو نتاژ اسلامی  او  "غیر قانونی بوده" است.

 به دو دلیل :

اول قرار بوده موقت باشد

دوم اینکه  به اصطلاح صلاحیت فقهی را نداشته و با وجود این ، او را به امت شان قالب کردند .

 


علاوه بر اینها این فیلم  سند دیگری است در افشای شیادی سردار سازندگی.

  سرداری که "معشوق خامنه‌ای" بود (آنگونه که خود اگر چه به  دروغ میگفت که عاشق رهبر است)   .یعنی رفسنجانی که این ها را مهندسی و عمارت  کرد .

 اگر چه  که دست آخر عمارت اش بر سرش ریخت و دفن اش کرد.

 


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com