نگاهی به فاجعه انسانی در حلب و تقسیم بندی سیاسی سوریه

سعید صالحی نیا
December 17, 2016

salehinia@aol.com 

مقدمه:

شهر حلب و فجایع انسانی که درش طی 4 سال گذشته اتفاق افتاده امروز سر تیتر اخبار روز است. بنا به گزارشات بین المللی محاصره حالب طی 4 سال اخیر بیش از 30 هزار کشته و 250 هزار آواره بجا گذاشته. نیروهای ارتجاعی درگیر در جنگ حلب همانها هستند که جنگ داخلی را به انقلاب مردم سوریه تحمیل کردند. تلفات در حلب نزدیک به یک دهم کل تلفات در سوریه بین سالهای 2012 تا 2016 گزارش شده که عامل اولیه اش مقاومت بشار اسد جنایتکار بود در مقابل انقلاب صیح امیز مردم سوریه از سالهای 2011.

مردم سوریه از سال 2011 بطور مسالمت امیز وارد خیابانها شدند و بر علیه فقر و دیکتاتوری حکومت بشار اسد مبارزه را آغاز کردند .اما بشار اسد و ارتش جنایتکارش مردم را به گلوله بست و بمباران کرد و در مرحله بعد اراذل حکومت اسلامی ایران را به کمک گرفت و کشتار مردم سوریه بستری ساخت تا حکومت عربستان و بعدا امریکا پا به میدان سوریه بگذارد و جنگ داخلی و ارتجاعی سوریه آغاز شد. جنگی بین دو قطب ارتجاعی منطقه ای که به نیابت دو قطب ارتجاعی جهانی یعنی روسیه و امریکا به جان هم افتادند و مثل همه جنگها طعمه اصلی جنگ، مردم بی دفاع بودند.

در این مقاله نگاهی می اندازم به آخرین تحولات در این منطقه و تحلیل خواهم داشت به دینامیزمی که پشت این تحولات دارد عمل می کند:

 

(1)آغاز تهاجم ارتش سوریه و متحدینش به حلب در طی ماه اخیر:

 

ارتش جنایتکار بشار اسد همراه متحدین حنایتکارش(رژیم اسلامی و اراذل حزب الله) و حکومت روسیه طی چند ماه اخیر با حملات جنایتکارانه هوائی با بمبارانهای مداوم و در طی یکماه اخیر با محاصره نظامی فشرده تر ، بخش شرقی حلب را تسخیر کرده اند. آمار تلافات اخیر در حلب مشخص نیست اما شهر حلب به تنهائی نزدیک به 31هزار کشته طی 4 سال اخیر داشته. از جلب ویرانه ای بیش نمانده. بیش از 250 هزار نفر از این شهر آواره شده اند ودیگر تمدنی در حلب باقی نمانده.(*)

بعنوان بخشی از عملیات روانشناسی جنگ، حکومت بشار اسد و دولت روسیه طی چند روز گذشته اعلام کرده اند که یک "دالان امنیتی" در بخش شرقی حلب ساخته اند تا مردم شرق حلب و حتی مدافعان ارتش آزادیبخش اگر تسلیم شدند بتوانند از این طریق از شهر خارج شوند! اهداف کثیف تبلیغاتی شناخته شده برای دادن پز انساندوستانه و فاصله انداختن بین نیروهای دشمن! فیلمبردار و بوقهای تبلیفاتی شان هم دارد این تبلفات "بشر دوستانه" را تکرار می کند! جنایتکارانی که 4 سالست حلب را به ویرانه تبدیل کرده اند حالا پز حقوق بشری گرفته اند!

اهداف نظامی باند بشار اسد-رژیم اسلامی ایران و پوتین اینست که شرق حلب را سریغتر تسخیر کنند و روحیه اراذل مخالف خود را بشکنند و فضا سازی کنند در دنیا.

حمله و محاصره حلب حتما تحت توافق بزرگتر بین حکومت روسیه و حکومت امریکا امکانپذیر شده.اینها توافق کرده اند که رژیم بشار اسد بماند و حداقل در بخشی از سوریه به حکومت ننگین خود ادامه دهد.

 

(2) تقسیم بندی سوریه به 3 بخش اصلی دارد شکل می گیرد:

 

حلب حد فاصل نیروهای داعش در شرق، نیروهای کورد در شمال و نیروهای ارتش ازادیبخش و اراذل دنباله روی عربستان در غرب قرار دارد. وضعیت حلب و شرا یط  اخیر روشن می کند که طراحی در بالا و توافق سیاسی بین حکومت اوباما و پوتین ، به جائی دارد ختم می شود.

حلب قرار است بدست ارتش بشار اسد بیفتد.شرق سوریه قرار است منطقه داعش بماند و شمال سوریه هم منطقه "کوردستان"!

توافقهای پشت پرده از دید من دارد به این سمت حرکت می کند. از این رو داعش در همسایگی حلب و حکومت تحت حمایت بشار اسد که تحت کنترل حزب دموکراتیک (حامی اوجلان) با ارامش دارند این صحنه ها را تعقیب می کنند! رژیم اسلامی ایران، روسیه، حکومت ارتجاعی ترکیه و روسیه همه جلوی صحنه وارد شده اند تا سرنوشت حلب و مردمش را تعیین کنند.

بازی کثیف سیاسی که اگر در کانتکس سرکوب انقلاب مردم سوریه بررسی شود ، داستان غم انگیز شکست یک بخش مهم قیامهای "بهار عربی" است.پاسخ ارتجاع منطقه ای و جهانی به مبارزات مردم خاورمیانه بین سالهای 2011 تا کنون اینست که اگر قیام کنید کشورتان را صحجنه جنگ داخلی می کنیم! تمدن را ازتان می گیریم و اراذل اسلامی را بجانتان می اندازیم!

سوریه مثل عراق، یک قدم دیگر به طرح خاورمیانه جدید یعنی طرح حداسازی جغرافیائی نزدیک می شود.

 

(3)کمدی تراژدی "شادی مردم" در حلب و درسی که باید گرفت!

 

ارتجاع منطقه ای و جهانی مردم حلب را به وضعیتی انداخته که در ارتش جانی بشار اسد، "آزاد کنندگان" خود را می بینند! فیلمهائی که از فراریهای حلب در مدیا نمایش می دهند تاسفبار است! بیشتر به سعی صفا و مروه حجاج شبیه است.سعی صفا و مروه گریز از ارتجاعیون اسلامی حامی عربستان و امریکا به سمت ارتجاعیون حامی بشار اسد و شیعه های جانی مورد حمایت رژیم اسلامی!

ارتش جانی سوریه که عامل اول جنایت در سوریه است حالا نقاب "نجات دهنده" بخود زده! مردم سوریه در وضعیتی قرار داده شدند که می گویند "از طلا گشتن پشیمان گشته ایم مرحمت فرموده ما را مس کنید"!

از دید من جنایات 4 ساله در سوریه پاسخ به انقلاب مردم سوریه بود.مردمی که نتوانستند تحزب رادیکاتل و مدرن خود را بسازند.نتوانستند زیر فشار دیکتاتوری خاندان بشار اسد تشخیص دهند که اراذل اسلامی و حکومت عربستان و امریکا قرار نیست به انها آزادی بدهند!

ارتجاع منطقه ای زندگی و تمدن اولیه را در سوریه نابود کرد و حالا مردم خسته از جنگ دوباره آماده می شوند که زیر بیرق خاندن جانی اسد ، "خدا را شکر کنند" که صلح دارند!

این درس بزرگی است که جلوی روی مردم آزادیخواه منطقه و دنیاست. یا باید دستها را بالا زد و آلترناتیو انسانگرا متمدن آزادیخواه را ساخت یا طعمه ارتجاع شد!

فاجعه حلب امروز تابلوی تمام قد بحران انسانی جهان ماست.تمام نشده.ادامه دارد و روزهای سخت تر هم خواهد داشت.هم برای امروز اون مردم باید مبارزه کرد و هم برای فردای زندگی و انسانیت باید تعمق کرد!

نباید گذاشت برنده تبلیفاتی این بحران ، عاملین این فاجعه انسانی شوند! قطب انسانیت و آزادیخواهی تنها پاسخ است!

 

منابع بیشتر: (*)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38339300

https://en.wikipedia.org/wiki/Aleppo

 

(*)حلب از بزرگترین شهرهای سوریه است که در شمال سوریه واقع شده.از سال 2012 طرفهای جنگ ارتجاعی سوریه جنگ را به حلب کشاندند . در یک سمت نیروهای بشار اسد، حکومت اسلامی ایران (اراذل حزب الله و میلیشای شیعه) و حکومت روسیه و از سوی دیگر نیروهای نظامی "ارتش ازادیبخش سوریه، نیروهای وابسته به گرایشات سنی دنباله روی عربستان،(جبهه فاتح شام که وابسته به القاعده هستند).

منشی سازمان ملل (بان کی مون) در نیویورک اعلام کرد که "حلب امروز معادل جهنم است". اوباما دولت روسیه ، رژیم اسلامی و حکومت بشار اسد (با استفاده از بمپبهای بشکه ای)را عامل بحران انسانی در حلب اعلام کرد. از یکماه پیش بمباران شبانه  سیستمیک توسط نیروهای هوائی روسیه و حکومت بشار اسد از حلب یک ویرانه بزرگ آفریده. صدها هزار نفر زخمی و بی خانمان و تعداد بیشماری کشته شده اند.زندگی معمولی در حلب معنی ندارد.گزارشات نشان می دهد که بمباران حلب همراه نشانه گرفتن کمک کنندگان به زخمی ها و کشته شده هاست.

طی روزهای اخیر حکومت بشار اسد و روسیه اعلام کرده که "بخاطر اهداف انسانی" حین محاصره حلب یک کریدور "انسانی" ساخته اند برای نجات مردم!بمبارانها مدارس ، بیمارستانها و مراکز خرید مردم را نبود کرده اند . نزدیک به 250هزار نفر تا بحال از شرق حلب آواره شده اند.بنا به گزارشات سازمان ملل، نزدیک به 100 هزار کودک در حلب طعمه جنگهای ارتجاعی نظامی هستند.

یونسکو اعلام کرده که محاصره حلب طی 4 سال گذشته ، وسیعترین محاصره نظامی یک شهر در تاریخ معاصر محسوب می شود که تا همین امروز نزدیک به 31 هزار کشته بجای گذاشته که نزدیک یک دهم کل کشته شدگان در جریان جنگهای داخلی سوریه است.

منطقه حلب  از سمت غرب تحت کنترل نیروهای "ارتش ازادیبخش" و اسلامیهای ضد بشار اسد ، در شرق محدود به منطقه تحت کترل داعش و در شمال محدود به منطقه تحت کنترل نیروهای کورد قرار دارد.

از دیروز (16 دسامبر) انتقال مردم از منطقه شرق حلب متوقف شده. دو طرف جنگ همدیگر را متهم می کنند که "اتش بس را به هم زده اند"

نیروهای ارتش آزادیبخش سوریه اعلام کرده اند که در شهر حلب نزدیک به 6 هزار نیرو دارند که تا حد جان در مقابل نیروهای بشار اسد خواهند ایستاد.

حکومت روسیه اعلام کرده که تا بحال 9500 نفر از مردم حلب به بیرون منتقل شده اند (منجمله 2700 نفر کودک).حکومتهای روسیه، ترکیه ، رژیم اسلامی ایران و حکومت بشار اسد در حال مذاکره دائم هستند تا جابجائی قدرت در حلب و کسب کنترل حلب توسط ارتش بشار اسد انجام گردد.


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com