Wordpress Themes

بلوک بندی های منطقه و موضع ناسیونالیسم کرد

روز ۲۵ آپریل هواپیماهای دولت فاشیست ترکیه با هدف ضربه زدن به پ ک ک و نیروهای سوریه دمکراتیک اطراف شهر شنگال در کردستان عراق و نقاطی در نزدیکی شهر دیرک در کردستان سوریه را بمباران کرد که در نتیجه آن بیست نفر از نیروهای مسلح سوریه دمکراتیک جان باختند و ۵ نفر از افراد مسلح اقلیم کردستان در جریان این حمله تجاوزگرانه جان خود را از دست دادند. این یورش جنایتکارانه به درست از طرف احزاب و انسانهای آزادیخواه و کمونیست محکوم شد و این حمله تجاوزگرانه را در راستای سیاست دولت فاشیست ترکیه علیه پیشروی ها و دستاوردهای نیروهای سوریه دمکراتیک علیه داعش و در ادامه سیاست سرکوبگران دولت ترکیه علیه بخشی از مردم کرد زبان این کشور ارزیابی کرد. ادامه مطلب را بخوانید »

در ستایش یک اقدام بزرگ و انسانی , گذشت و انسانیت بار دیگر درشهر سنندج درخشش کرد

در ستایش یک اقدام بزرگ و انسانی
گذشت و انسانیت بار دیگر درشهر سنندج درخشش کرد ستون اول ادامه مطلب را بخوانید »

سکوت را باید شکست ٫ مردم کردستان ترکیه به حمایت مردم آزادیخواه جهان نیاز دارند

روزهاست از حمله وحشیانه نیروهای سرکوبگر دولت فاشیستی ترکیه و رویدادهای خونین در کردستان ترکیه می گذرد. هنوز رسانه ها و دولت های فخیمه غربی و سازمان “حقوق بشر” شان در مورد آنچه بر مردم کردستان ترکیه میگذرد سکوت اختیار کرده و خفقان گرفته اند و یا در بهترین حالت در مواردی گذرا به آن اشاراتی داشته اند. انگار نه انگار که در گوشه ای از این دنیای نابرابر، مردمی که به زبان دیگری تکلم دارند و از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود محروم هستند و توسط دولت فاشیست ترکیه سالهاست این حقوق و آزادی از آنها سلب شده، سرکوب و خونشان ریخته میشود و دنیا به روی این واقعیت تلخ و تراژدی انسانی چشم می بندند. همین سیاست سکوت را در مورد کوبانی، که مورد حمله وحشیانه و جنایتکارانه “داعش” قرار گرفته بودند، ماهها در پیش گرفتند. زمانی که مردم آزادیخواه جهان در دفاع از مردم مبارز کوبانی و در اعتراض و محکوم کردن جنایت تروریسم اسلامی و دولت فاشیست ترکیه در سراسر جهان به خیابانها ریختند و این سکوت مرگبار را شکستند، تازه آن هنگام خبر مقاومت مردم کوبانی در برابر حملات جنایتکاران داعش به روزنامه ها و رسانه های جهان راه یافت. دولت فاشیست ترکیه و هم پیمانان غربی اش که ادعای مبارزه با تروریسم دارند خود یکی از حامیان اصلی تروریسم و با حمایت آشکار و پنهان از این جنایتکاران برای سقوط کوبانی دقیقه شماری می کردند. امروز همین دولت فاشیستی بدتر از جنایتکاران داعش به جان مردم ستمدیده و بیدفاع کردستان ترکیه افتاده و خونشان را بر زمین می ریزد. ادامه مطلب را بخوانید »

در ضرورت افشا و مبارزه با عوامل خشونت علیه زنان

در ضرورت افشا و مبارزه با عوامل خشونت علیه زنان
بی حقوقی و ستم بر زنان در جامعه ایران امری اشکاراست و بر کسی پوشیده نیست و یکی ازعرصه های ماندگار و از تقابلهای سخت و رودرو با جمهوری اسلامی و کل ارتجاع حاکم در جامعه ایران است . ادامه مطلب را بخوانید »

در گرامی داشت شاهرخ زمانی

در گرامی داشت شاهرخ زمانی
جانباختن شاهرخ زمانی یکی از فعالین و رهبران سوسیالیست، جسورو کارآمد جنبش کارگری ایران در یکی از قتلگاههای رژیم جنایتکار اسلامی رویدادی جانگدازو یکی از وقایع مهم در جنبش کارگری و آزادیخواهی ایران در دهه های اخیر بشمار می رود. زندگی و مبارزه و مرگ شاهرخ زمانی پیامد وتاثیرات پایداری در جنبش کارگران و محرومان جامعه ایران خواهد داشت ودرسها و تجارب  گرانبهایی برای فعالین  طبقه کارگر ایران بر جای  خواهد گذاشت.مبارزه کارگری ایران برای اتحاد و هبستگی صف طبقاتی خود علیه فقر و نابرابری های اقتصادی و برای رهایی از قیدو بند نظام ظالمانه سرمایه داری به رهبرانی همچون شاهرخ زمانی نیازمند است . به همین دلیل مرگ شاهرخ و فقدان اوضایعه بزرگی برای جنبش آزادیخواهی ، انسان دوستی و کارگری ایران بشمار می رود. ادامه مطلب را بخوانید »

فرهنگ تهاجمی خواب را از سران رژیم ربوده است

فرهنگ تهاجمی خواب را از سران رژیم ربوده است

ادامه مطلب را بخوانید »

در حاشیه سفر روحانی به سنندج

در حاشیه سفر روحانی به سنندج
روز یکشنبه این هفته روحانی رئیس دولت تدبیر و اعتدال ورئیس دولت اعدامهای روزانه به همراه هیئت دولت به سنندج سفر میکند.این سومین سفر مقام های جمهوری اسلامی در ماههای گذشته به کردستان است .او می خواهد برای مردم سنندج سخنرانی و عوامفریبی کند. جدا از مزدوران وکار به دستان رژیم بیشترازهرکس و ناکسی جبهه اصلاح طلبان کردجار وجنجال راه انداخته اندو تلاش میکنند که سفر روحانی به کردستان را بزرگ نمائئ کنند و این سفر را با اهمیت جلو دهند تا برای جبهه مفلوک شده وبی اعتبارشان وجهه ای کسب کنندوزمینه استقبال از روحانی را ایجاد کنند.مسئولین وکار به دستان رژیم در سنندج اعلام کرده اند که سفر روحانی به کردستان در پی وعده های انتخاباتی و با هدف رویکردهای اقتصادی صورت می گیرد.اماهمه اینها عوام فریبی است . لااقل نزد مردم کردستان این پروپاگاندها شناخته شده و کوچکترین اعتباری ندارند.مردم کردستان حق دارند که نه به سفر روحانی و نه هیچ یک از سران رژیم اسلامی روی خوش نشان دهند. بارها سران رژیم اسلامی در طول سالهای گذشته به کردستان سفر کرده وجزوعده و وعیدهای پوچ وتوخالی چیزی را تحویل مردم نداده و نفعی به حال مردم نداشته اند. ادامه مطلب را بخوانید »

قلعه رش روستای مرگ

ده مورد اقدام به خودکشی تنها در عرض دو هفته در شهرستان سردشت،که شش مورد آن در روستای قلعه رش در جنوب این شهرستان *روستای مرگ*اتفاق افتاده است یک بحران اجتماعی به شمار می رود .ازاین ده نفر که خود را حلق آریزکرده اند شش نفر خوشبختانه نجات پیداکرده اندوچهار نفر از آنها متاسفانه جان خود را از دست داده اند. روستای مرگ عنوانی است که فعالان مدنی شهر سردشت با توجه به اتفاقات مشابهی که در سالهای گذشته در روستای قلعه رش روی داده است برآن گذاشته اند.در سالهای گذشته در همین روستا۶ زن اقدام به خودسوزی کرده اند که دونفر از انها جان خود را از دست داده اند.به گفته فرمانده کلانتری سردشت در سال گذشته نه مورد خودکشی در این شهر رخ داده که شش نفر آنها زن و سه مورد مرد بوده اند .همچنین در سال جاری تا به حال دو مرد و یک زن دست به خود کشی زده اند.خواهر یکی اززنان جوان که اخیرا در روستای قلعه رش دست به خودکشی زده است در مصاحبه با روزنامه فریخته چنین گفته است. ادامه مطلب را بخوانید »

آبیدررا آتش زدند،مقصرکاربدستان جمهوری اسلامی است

شامگاه شنبه ۱۲ تیر کوه آبیدرمشرف بر شهر سنندج تنها تفریحگاه دیرینه مردم سنندج وشهرهای اطراف، جای تفریحی وورزشی جوانان و مردم این شهردچار حریق وبیشترمراتع وجنگلهای آن به خاکستری سیاه تبدیل شد . مردم بخصوص جوانان با مشاهده آتش در بلندی های آبیدربا هر امکانی که در اختیار داشته اند برای مهارو جلوگیری ازگسترش آن به آبیدر هجوم برده اند.مخابره این واقعه تلخ از طریق شبکه های انترنتی بلافاصله بعد از شروع آتش سوزی به جهان و گزارش روزنامه های داخل ایران از جمله روزنامه مهرنشان می دهد که بدون دخالت سریع ومسئولانه مردم مهار این آتش سوزی غیر ممکن بوده است ومی توانسته به یک فاجعه محیط زیستی تبدیل شود.علاوه بر کوه آبیدر در روزهای اخیرچندبار نیز در مسیر جاده حسن آباد و در محدوده پشت آبیدر آتش سوزی صورت گرفته است. ادامه مطلب را بخوانید »

انتخابات پارلمانی در ترکیه و تاثیرات آن بر آینده این کشور

نتیجه انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در ترکیه که با شکست حزب عدالت و توسعه و پیروزی حزب دموکراتیک خلق به پایان رسید، ریشه در تناقضات و مسائل بنیادی تری در جامعه ترکیه دارد که در سالهای اخیر بصورت تقابلی آشکار میان بخش چپ وسکولار جامعه و طبقه کارگر از یک طرف و دولت بورژوازی ترکیه، ارتجاع و اسلامگرایی حزب عدالت و توسعه از طرف دیگر می باشد. این صف آرایی بطور آشکار بخصوص در طول سه سال گذشته، در اعتراضات و اعتصابت کارگری و اعتراضات خیابانی مردم با شروع واقعه پارک قزی و اعتراضات مردم در میدان تقسیم در استانبول و اعتراضات مردم تحت ستم کرد زبان این کشور به اختناق و تحقیر و ستم تاریخی بر آنها، و سرکوب وحشیانه این اعتراضات از جانب نیروهای سرکوبگر دولت  ترکیه خود را نشان داده است . ادامه مطلب را بخوانید »