در دفاع از یک سنگر

اقبال نظرگاهی
November 07, 2017

در دفاع از یک سنگر
حزب کمونیست کارگری – حکمتیست کنگره خود را برگزار کرد. جای صدها کمونیست در این کنگره علنی خالی بود. خیلیها به دلایل اختلاف سیاسی و بعضی ها به دلایل شخصی و بعضی دیگر (مانند من) به دلیل معذوریات نتوانستند در این کنگره شرکت کنند. جای مخالفین سیاسی این حزب چه متشکلین و چه منفردین خالی بود. کنگره علنی آن جایی بود که امثال مدرسی ها و سلام زیجی ها و دیگر منتقدین حزب کمونیست کارگری – حکمتیست لازم بود شرکت کنند و مانند بهرام رحمانی نقدشان را علنن و رو به جامعه بیان کنند. این بی محل کردن ها این نا دیده گرفتن ها و این خود محوری ها که در میان کمونیستها رسم و هنجار است نه از دید دشمنان و نه دوستان پنهان نخواهد ماند. بی گمان دشمنان حزبی و سیاسی و طبقاتی کمونیستها نهایت بهره برداری را از آن علیه همه ما خواهند کرد. قبل از اینکه چند نقطه قوت و ضعف این کنگره را اشاره کنم این حزب را یک سنگر در جبهه کمونیسم کارگری علیه سرمایه داری و جمهوری اسلامی می دانم. امید دارم که این سنگر به یک دژ برای سازماندهی انقلاب کارگری در ایران تبدیل شود تا بشود از این طریق روزگار تلخ مردم ایران و کردستان و خاورمیانه را تغییر داد. این حزب برای آنکه درجه استحکام سنگر خود را بسنجد لازم نیست به سوی قلعه حزب مادر ح.ک.ک.ا. شلیک کند. کافی است صحنه نبرد مردم و کمونیستها علیه جمهوری داعش شیعه ایرانی در عراق و اقلیم نگاه کنند و به برآورد دقیقی از آنچه در میدان نبرد علیه دشمنان هستند برسند. کنگره نشان چند وجه مثبت و منفی را هم حمل می کرد. یکی اینکه علنی و رو به جامعه خود را در معرض دید و ارزیابی جامعه قرار دادند. دوم اینکه دارای رهبری جمعی هستند و لذا بصورت شورایی و مشورتی تصمیم گیری می شود. سوم اینکه انتقاد پذیر و واقف به حجم عظیم کارهایی است که باید انجام دهند و بلاخره اینکه در حال شکل دادن به یک همبستگی و همراهی اصولی و کمونیستی و انقلابی با احزاب کمونیست کارگری در عراق و کردستان هستند. در عین حال کنگره نشان داد که این حزب نه فقط آماده رهبری یک قیام محتمل الوقع در ایران و کردستان نیست بلکه حتا در وسط راه برای این آماده گی هم نیست بلکه در آغاز راه است. دوم اینکه از تبلیغات و استفاده از میدیای اجتماعی جلو نیست. بدنه کادری مسلط و نیرومند ی ندارد. سازمان آزادی زن از قافله عقب است و از اقرار به آن سر باز می زند. از یک جمعبندی در چگونگی به شکست کشیده شدن رفراندوم کردستان توسط ناسیونالیسم کردی و داعش بغداد و داعش ایران ناتوان بود و نتوانست جوابی در این زمینه برای جنبش آزادی و برابری در اقلیم و در عراق ارائه دهد. هلمت احمدیان بدرستی انتقاد کرد که "شما که معذوریات ما را نداشتید چرا نتوانستید" نقش مخرب ناسیونالیسم کرد را در رفراندوم و در بازی با زندگی و اراده سه ملیون مردم را خاطر نشان و روشنگری کنید. به امید اینکه این حزب در کنگره آینده اش دستآوردهای موفقی را ارائه کند.


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com