سرمایه ـ تئوری بحران اقتصادی یا پراکسیس فراروی از فلسفه؟ / فرشید فریدونی

صدا و تصوير
July 18, 2017

فرشید فریدونی : سرمایه ـ تئوری بحران اقتصادی یا پراکسیس فراروی از فلسفه؟

https://www.youtube.com/watch?v=P97TcaC0lqE


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com