اکسیون اعتراضی در همبستگی با قیام و جنبش توده ای برای سرنگونی رژیم فاشیست اسلامی ایران در

انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ
January 14, 2020

Demonstration mot islamiska diktator regimen i Iran Visa solidaritet!
اکسیون اعتراضی در همبستگی  با قیام و جنبش توده ای برای سرنگونی  رژیم فاشیست اسلامی ایران در
شهر گوتنبرگ ـ سوئد

روز همبستگی سراسری و گسترده در ایران و در خارج از کشور با خانواده های قربانیان و گسترش حمایت از آن‌ها
درحمایت از فراخوان عام و همبستگی با قیام و جنبش توده ای برای سرنگونی رژیم فاشیست اسلامی ایران؛ما انجمن پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ؛ بدینوسیله ازایرانیان آزادیخواه، پناهندگان سیاسی وفعالان احزاب وسازمانها ونهاد های فرهنگی ،همه شما را فرا می خوانیم؛ برای پشتیبانی ازمردم بپا خاستە ایران وهمدردی با خانوادهای جانباخته جنبش بزرگ ایران و به سقوط کشاندن هواپیمای مسافربری بویینگ و دراعتراض بە خشونت های غیرانسانی حکومت اسلامی ایران،و آزادی همه زندانیان سیاسی وتمامی دستگیرشده گان آبان ماه روزپنجشنبە شانزدهم ژانویه ساعت چهار بعدازظهر درمیدان"یرن توریت " - گوتنبرگ گرد هم آئیم.

 ما همه شما آزادگان را مخاطب قرارمی دهیم ، تا درهم‌ صدایی باهم ودرمحکوم کردن بکاربردن سلاح علیە مردم بی دفاع ،به اعتراض بایستیم و شعارهای  آزادیخواهانه مردم ایران را به زبان آوریم . نفس‌های آخر را میکشید.ما شما را سرنگون میکنیم

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی ایران!

زمان: پنج شنبه۱۶ ژانویه۲۰۲۰ساعت۴
مکان : درمیدان یرن توریت – گوتنبرگ
تلفن‌های تماس
ثریا نظری :0762601169
فتح الله خلیلی : 0736153919
محبوبه جاهدی فر : 0763985071
بهاره سلکی : 0723351514
انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ
ژانویه 2020



 
 

  Share/Save/Bookmark 

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com