آتش سوزی در کلیسای نوتردام فرانسه

گروه کمونیست‌های انقلابی سنتز نوین در ایران
April 16, 2019

آتش سوزی در کلیسای نوتردام فرانسه... تاریخ کلیسای نوتردام تاریخ قرنها  استیلای مذهب مسیحیت، قتل و جنایت و ستمگری بر بشریت و  تجاوز جنسی به کودکان و زنان است!

http://azadi-b.com/J/file/a_noterdam_gkse.pdf


 
 

  Share/Save/Bookmark 

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com