گفتگو با سیروس بینا در باره ترور قاسم سلیمانی، موشک پراکنی ج.ا و اعتراضات مردم

راديو صداى نو
January 14, 2020

گفتگوی صدای نو در سیدنی با د. سیروس بینا در باره ترور قاسم سلیمانی، موشک پراکنی ج.ا و اعتراضات مردم در پی سقوط هواپیمای  خطوط اوکراین


لینک


https://www.youtube.com/watch?v=ybRxQOllJ_Y


 
 

  Share/Save/Bookmark 

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com