اطلاعیه کمیته کردستان حزب حکمتیست در رابطه با تجمعات اعتراضی روز یکشنبه ۲۲ دی ماه

کمیته کردستان حزب حکمتیست
January 13, 2020

اطلاعیه کمیته کردستان حزب حکمتیست در رابطه با تجمعات اعتراضی روز یکشنبه ۲۲ دی ماه
مردم مبارز سنندج!
امروز یکشنبه ٢٢ دیماه علیرغم حضور گسترده نیروهای سرکوبگر نظامی و نیروهای لباس شخصی اعتراضات گسترده ایی علیه جمهوری اسلامی در بیشتر شهرهای ایران در جریان بود. اجتماع و تظاهرات شما مردم قهرمان سنندج هم علیرغم فضای بشدت میلیتاریزه در سطح شهر به روشنی نشان داد مردم به بعد از آبان ماه برنخواهند گشت.  شما با صدای رسا در خیابانهای شهر شعاردادید مرگ بر دیکتاتور! نان کار آزادی حکومت شورایی!  شما علیرغم هجوم وحشیانه نیروهای امنیتی با حضوردر سنگر خیابان نشان دادید  عزمتان در اعتراض و مبارزه علیه رژیم سرکوبگر اسلامی جزم است و میدان را برای این آدمکشان خالی نخواهید کرد. شما همراه با مردم بیشتر شهرهای ایران نشان دادید در سنگر دفاع از آزادی و برابری  تا اخر ایستاده اید. درود بر شما.
جمهوری اسلامی با شعار تو خالی انتقام سخت و گرداندن تابوت سلیمانی تروریست تصور میکرد میتواند برای خود وقت بخرد و مردم را بعد ازاعتراضات آبان ماه به خانه بفرستد و نفسی تازه کند. اما کور خوانده بودند شما مردم مبارز با حضورتان در خیابان و با شعارهای کوبنده نشان دادید این فرصت را به این رژیم جانی و آدمکش نخواهید داد.  جمهوری اسلامی در بحرانی ترین روزهای حیات خود است. سران رژیم راه پیش و پس ندارند. در باتلاقی از دروغ ، بی کفایتی و جنایت ۴۰ ساله  دست و پا میزنند. میتوان و میشود ضربه های کاری اخر را به این رژیم سرکوبگر وارد آورد.
کمیته کردستان حزب حکمتیست به شما مردم قهرمان درود میفرستد و از مردم زحمتکش و شرافتمند در همه شهرهای کردستان میخواهد به این اعتراضات بپیوندند. قدرت ما در همبستگی و انسجام ماست. نباید اجازه داد رژیم جنایتکار اسلامی نفس تازه کند و به سرکوب مردم ادامه دهد. روزهای حساسی در مقابل ما قرار دارد. حضور ما در عرصه های مختلف این مبارزه و جدال سرنوشت ساز تعیین کننده و اساسی است. حضور فعال در عرصه مبارزه علیه این رژیم جنایتکار میتواند سرنوشت انسانهایی که ۴۰ سال است شاهد اعدام،  زندان، آپارتاید جنسی و فقر و فلاکت میلیونی در سایه جمهوری اسلامی هستند را تغییر دهد. بختک شوم جمهوری اسلامی میتواند برای همیشه به گور سپرده شود.
شما سازماندهندگان اول ماه مه در سنندج مریوان و سقز هستید شما سازماندهندگان ۸ مارس هایی هستید که علیه اپارتاید جنسی در خیابان و محلات شهرهای کردستان علیه بیحقوقی زنان به خیابان امدید و ماشین سرکوب رژیم را به سخره گرفتید. حضور شما در اعتراض علیه حکومت فقر و فلاکت عرصه ناشناخته ایی نیست. با اتحاد و همبستگی بار دیگر در مقابل جانیانی که زندگی  را بر اکثریت مردم تلخ کرده اند و مانع شادی و رفاه انها شده اند  متحدانه و با عزمی راسخ به میدان بیاییم و ضربه نهایی را بر پیکر این بانیان فقر و فلاکت و نابرابری فرود بیاوریم.
مرگ بر جمهوری اسلامی
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری/ حکمتیست
۲۲ دیماه ۱۳۹۸


 
 

  Share/Save/Bookmark 

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com