پس لرزه های ترور قاسم سلیمانی، تاملی بر محتمل ترین سناریوها. دیالوگ آرش کمانگر و حسن حسام

صدا و تصوير
January 06, 2020

تلویزیون برابری: پس لرزه های ترور قاسم سلیمانی، تاملی بر محتمل ترین سناریوها. دیالوگ آرش کمانگر و حسن حسام 


https://www.youtube.com/watch?v=3sGbuCdDHM8&t=1178s


 
 

  Share/Save/Bookmark 

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com