میان دو صندلی / اکبر یگانه

شعر
October 29, 2019


 میان دو صندلی
 
نظاره می‌کنی تو
از میان دو دریچه پنجره
جنگل را
که سر به نیست می‌کنند
سروهای جوان را
وتو می نوشی
شراب ت را
در پشت درختان
با خیال آسوده
و فکر می‌کنی
چرا باید به اندیشی
.به سروها
اکبر یگانه
2019.10.26 
 

  Share/Save/Bookmark 

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com