گفتگوی آرش کمانگر با شادی امین، هماهنگ کننده شبکه شش رنگ

تلویزیون برابری
October 08, 2019

تلویزیون برابری: گفتگوی آرش کمانگر با شادی امین، هماهنگ کننده شبکه شش رنگ ( شبکه ایرانیان لزبین و ترانس)

درباره گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل پیرامون نقض فاحش حقوق افلیتهای جنسی در ایران

https://www.youtube.com/watch?v=2SJ816Xdqns&t=15s 


 
 

  Share/Save/Bookmark 

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com