یاوه گوئی ها و دروغ های شاخ دار فرح پهلوی در مورد حکومت پهلوی

ابراهیم باتمانی
November 01, 2019

یاوه گوئی ها و دروغ های شاخ دار فرح پهلوی در مورد حکومت پهلوی

فرح پهلوی در بیانیه ای به مناسبت یکصدمین سالروز محمد رضا شاه نوشته است|(( ملت ایران هر روز بیشتر به این نتیجه میرسد که تهمت هایی که حکومت بعدی به محمد رضا شاه پهلوی زد دروغ بوده است. دربخشی از این بیانیه که روز شنبه 4 ابان 1398 منتشر شد، فرح پهلوی به تبعات انقلاب 1357 و تحولات بعد از مرگ محمد رضا شاه اشاره کرده است . بسیاری از انان که دروغ میگفتند و به شما و کارهای شما خرده میگرفتند ،این که متوجه شده اند که کمک انها برای برهم زدن ایران چه فجایعی برای ملت ایران و حتی ممالک اطراف ایران به بار اورده .......))
من لازم دانستم جواب یاوگوه گویهای این خانم که نفر دوم حکومت ساقط شده ان دوران بود را بدهم . سوالی که برای خواننده مطرح میشود این است اگر حکومت شاه خوب بود پس چرا مردم ایران سر نگونش کردند ؟ فرح خود میداند که انقلاب 57 توسط جوانان ناراضی و مبارز ، کارگران شرکت نفت و کمونیستها، زنان و مردم ازادیخواه و قشرهای ناراضی ان جامعه برای یک زندگی بهتر بود ، نه از جانب سران اوباش حکومت جمهوری اسلامی .
حکومت جمهوری اسلامی ادامه همان سرکوبی است که از جانب حکومت پهلوی، با همکاری حکومتهای غربی مانند امریکا ، فرانسه و همچنین تبلیغات رادیو بی بی سی بر علیه رهبران قیام کننده و کمونیستها ، زنان و ازادیخواه بود که خمینی کپک زده را بعنوان رهبر به انقلاب بر حق مردم ایران تحمیل کردند . حکومت جمهوری اسلامی توانست با سران خود فروخته و مفتخور ارتش شاهنشاهی و سا واک که در بارگاه خمینی توبه و اعلام پشتیبانی نموده بودند ، تمامی انقلا بیون را دستگیر و اعدام نماید.
فرح خودش خوب میداند حکومت شاه با سرکوب ،زندان و کنترل مخالفان سیاسی بوسیله ساواک توانست سی وهفت سال و به حکومت خود ادامه دهد . آیا شما ( فرح) که خود در تمام تصمیم گیریها حرف اول را میزدید ، می توانید جواب این سوالها را بدهید؟ چرا حکومت پهلوی آن همه نیروی مسلح و سرکوبگر داشت ؟ چرا حکومت پهلوی ساواک را که یکی از جنایت کارترین و کثیف ترین نیرو ها را داشت ، بوجود آورده بود .
آیا شما جمله (( شاه سایه خدا است )) و ((خدا ،شاه ، میهن )) را به یاد دارید. تمامی زندانها با تصمیم شما و شاه ساخته شده بود . جوانان و مخالفین حکومت به وسیله ساواک شما در آن زندانها زیر شکنجه نابود میشدند . آیا به یاد دارید که خسرو گلسرخی و کرامت الله دانشیان را به اتهام سیاسی بودن و ترور پسر شما ولیعهد در یک دادگاه نظامی به اعدام محکوم و حکم آنها در سال 1352 به اجرا در امد .
آیا به یاد دارید که در حکومت شما هیچ حزب ، گروه ، تشکل اجتماعی و سیاسی اجازه کوچکترین فعالیت و یا اظهار نظری در مقابل شاه سایه خدا را نداشتند . آیا به یاد دارید که در طی سی و هفت سال حکومت دیکتاتوری شما هیچگونه انتخاباتی صورت نگرفت . آیا به یاد دارید که حکومت شما حتی برای یک بار، گزارشی از بودجه و در امد مملکت را به مردمش گزارش نداد .
آیا به یاد دارید که در باری ها و نیروهای سرکوبگرتان هیچ کدام مالیات پرداخت نمیکردند و اگر کسی هم اعتراض میکرد ساواک او را گرفته ، زندانی کرده و در آخر هم بدون سر و صدا سربه نیست میشد. به یاد می آورید که شما و خانواده تان چه لباسهای گرانقیمت می پوشید ،اما بچها و اکثریت مردم برای شام شب محتاج بودند و در حلبی اباد زندگی میکردند . آیا حلبی آباد را به خاطر دارید.
آیا به یاد دارید که با پول و سرمایه و دست رنج کارگران مملکت ایران به تمام دنیا و مکانهای تفریحی و دیدنی مسافرت میکردید و همیشه فرش قرمز زیر پای شما پهن بود ، بدون اینکه یک روز هم کار کرده باشید . ان پولها را از کجا آورده بودید؟ به حساب چه کسی خرج می کردید.
آیا به یاد دارید در زمان زمامداری شما ایران حکم اعدام داشت؟ به یاد می آورید که در حکومت شما زن و مرد با هم برابر نبودند . به یاد دارید که تو و شوهرت محمد رضا شاه برای عوامفریبی با پای برهنه هر سال به زیارت امام رضا می رفتید .
به یاد دارید که اخوندها را در امور سیاسی و فرهنگی ایران دخالت میدادید ، زیرا آخوندها برای حکومت شما دعا میکردند و هنگامی که اخوندها میگفتند خدا شاهنشاه را زنده نگه دارد ، همه میگفتند: امین.
به یاد دارید در آموزش و پرورش شما نیمی از ان جامعه به علت فقرمالی از مدرسه رفتن و سواد آموختن محروم بودند. . ان نیم دیگرهم که امکان درس خواندن داشتند زبان انگلیسی بلد نبودندو در خارج از ایران نمیتوانستند با دیگران ارتباط بر قرار کنند . ولی بر عکس خانواده شما ، فک و فا میل و همپا لکی ها یتا ن همه معلم خصوصی زبان انگلیسی داشتند و در خارج با پول باد اورده نفت که منبع ملی مردم بود با پشتیبانی و برنامه ریزی شما و زیر نظر ساواک درس میخواند ند، که بعد از اتمام تحصیلاتشان آنها را استخدام نمائید تا از حکومت شما محا فظت نمایند .
آیا به یاد دارید هنگامیکه ملت ایران حکومت شما را سرنگون کردند، شما با ملیاردها دلار پول و سر مایه ای که دسترنج زحمات کارگران و محرومان آن جامعه بود ، فرار کردید.
فرح مفت خور شما و حکومت پادشاهیتان امتحان پس داده هستید و دیگر هیچ شانسی برای دوباره به تخت نشستن بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی ندارید. دوران برده داری تمام شده و دیگر کسی شما را نمیخواهد. جرا دست از سر این ملت بر نمیدارید . این مردم دیگر گول شما را نمیخورند . شما بیشرمانه و عوام فریبانه میگوئید که در سال 57 مردم به ستوه امده از حکومت دیکتاتوری شاه ، خود متوجه اشتباه خود شده اند .
شما اشتباه می کنید و میدانید که انقلاب 1357 توسط قیام کنندگان برحق بود . ما میدانیم که حکومت جمهوری اسلامی بر علیه و ضد کارگران ، جوانان ، ازادیخواهان ، به خصوص زنان و محرومان جامعه ایران است ، حال شما میخواهید سی وهفت سال جنایات خود را پشت جنایتهای جمهوری اسلامی مخفی نمائید .
نه فرح هر چه اسمان و ریسمان ببافید ، نمیتوانید جنایتها ، کشتارها و دزدیهای کلان که در حق مردم مرتکب شده اید زیر فرش قایم کنید ، زیرا ما شاهدان عینی هنوز زنده هستیم . .بهتر است که به فکر روزی باشید که باید پولهای دزدیده شده مردم را پس بدهید.
امروز جوانان ،کارگران ، رهبران اعتراضی، زنان و کمونیستها ( احزب کمونیست کارگری )از حکومت شاه و حکومت کپک زده اسلام و ناسیونالیسم بی ابرو و تفرقه افکن عبور کرده اند . امروز بیشتر از هر زمان دیگر پیشروان و رهبران کارگری متحد تر و اگاه تر به منا فع خود هستند . کمونیستهای امروز به خصوص جنبش کمونیزم کارگری و در راس آن حزب کمونیزم کارگری ایران ( حکمتیست ) در جامعه ایران ریشه دوانده اند و مورد اعتماد کارگران در سطح ایران میباشد . آنها بسیار هوشیار ، با تجربه و کار کشته تر از آن هستند که شماها تصورش را می کنید . امروز یک دنیای بهتر ارزو و خواست اکثریت جامعه ایران است . مردم ایران تصمیم خود را گرفته اند و میخواهند خودشان بر خودشان حکومت کنند.
زنده باد ازادی برابری حکومت کارگری
زنده باد سوسیالیسم
ابراهیم باتمانی
01.11.2019


 
 

  Share/Save/Bookmark 

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com