Wordpress Themes

تاملی بر نوشته‌ای که در ۵ بهمن ۱۳۹۳* به رشته تحریر درآمد!

تاملی بر نوشته‌ای که در ۵ بهمن ۱۳۹۳* به رشته تحریر درآمد!

کمونیسم بر سر دوراهی: پس‌مانده گذشته یا پیشتاز آینده! ادامه مطلب را بخوانید »

مفهوم رویکرد علمی علم کمونیسم نوین( سنتز نوین) چیست؟

مفهوم رویکرد علمی علم کمونیسم نوین( سنتز نوین) چیست؟

رفقا اگر توجه کرده باشند رفیق باب آواکیان همیشه در نوشته‌هایش از “متدولوژی و رویکرد علمی”  صحبت می‌کند.

در تمام نوشته‌های رفیق آواکیان بلافاصله بعدازاینکه به متدولوژی علمی برای کشف حقیقت عینی صحبت می‌کند به رویکرد علم کمونیسم اشاره می‌کند.

در ۶ قطعنامه کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست انقلابی آمریکا نیز بر رویکرد علمی بارها تأکید شده است. ادامه مطلب را بخوانید »

جنبش کمونیستی، تشکل توده‌ای و دو انحراف ناصحیح

جنبش کمونیستی، تشکل توده‌ای و دو انحراف ناصحیح

  ادامه مطلب را بخوانید »

نیاز کمونیست‌ها این است که کمونیست باشند

نیاز کمونیست‌ها این است که کمونیست باشند

در جنبش کمونیستی بین‌المللی با این پدیده روبروییم که اکثر مواقع اکثر کمونیست‌ها کمونیست نیستند. در حال حاضر، بدیهی است که این ‌یک مشکل هست! ادامه مطلب را بخوانید »

شیون اعمال زیادی که باید انجام شوند در آمده است

«شیون اعمال زیادی که باید انجام شوند در آمده است.»
مائو تسه دون ادامه مطلب را بخوانید »

مدخلی بر مبارزات، ایستادگی و مقاومت زندانیان سیاسی دهه شصت

مدخلی بر مبارزات، ایستادگی و مقاومت زندانیان سیاسی دهه شصت
در تدارک برای نشست سالانه هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار و یادمان زندانیان سیاسی  دهه شصت ادامه مطلب را بخوانید »

رمزگشایی یاوه‌سرائی رهبر تروریست‌های جمهوری اسلامی از “ترقه‌بازی” رقیب داعشی!

رمزگشایی یاوه‌سرائی رهبر تروریست‌های جمهوری اسلامی از “ترقه‌بازی” رقیب داعشی!

رهبر دزدان رانت‌خوار، آدمکشان و جانیان شکنجه‌گر جمهوری اسلامی درحالی‌که با تأخیر ۲ روزه‌اش در گفتن تسلیت به شهروندان ایران که ۱۷ نفر از آنان تحت حاکمیت نظامی که حتی نمی‌تواند امنیت جان مردم را تأمین کند به دست تروریست‌های داعش به قتل رسیده‌اند و نزدیک به ۶۰ نفر زخمی گشته‌اند، باز یاوه‌سرائی نمود و حملات تروریست‌های داعش را به “ترقه‌بازی” توصیف می‌کند!* ادامه مطلب را بخوانید »

سرنگونی نظام جمهوری اسلامی هم ممکن و هم ضروری است

سرنگونی نظام جمهوری اسلامی هم ممکن و هم ضروری است.

کندوکاوی درباره انتخابات ریاست جمهوری نظام ضد بشری جمهوری اسلامی

کمونیست‌ها همواره و به‌ویژه در این دوران انتخابات ریاست جمهوری که پافشاری به‌ضرورت سرنگونی این نظام ضد بشری جمهوری اسلامی بیش از هر زمان باید فراگیر شود، نیاز دارند که واقعیت عینی جامعه را همان‌گونه که است دریابند و مفروضات ذهنی گرانه خود را جایگزین آن نکنند.

ادامه مطلب را بخوانید »

دو رویکرد، دو استراتژی و جهت‌گیری متضاد! رفرم یا انقلاب!

رویکرد کمونیستها و طبقه متوسط خرده بورژوازی مرفه به انتخابات دوازدهمین دور ریاست جمهوری و پنجمین دور شوراهای اسلامی شهر و روستا:
دو رویکرد، دو استراتژی و جهت‌گیری متضاد!
رفرم یا انقلاب! ادامه مطلب را بخوانید »

ستم بر زنان “عادی” یا “طبیعی” نیست: جزلایتجزیی و لاینفک از تقسیم جامعه به استثمار کننده و استثمارشونده است،

ستم بر زنان “عادی” یا “طبیعی” نیست: جزلایتجزیی و لاینفک از تقسیم جامعه به استثمار کننده و استثمارشونده است، در نظام سرمایه داری-امپریالیسم کنونی تنیده، دائمی و “جاودانه” شده و ادامه پیداکرده است.

ادامه مطلب را بخوانید »