Wordpress Themes

مرحلۀ قبل از پایان جنگ در سوریه و سپاس از روسیه

شاد زی… ای پیک فرخندۀ صلح
که خبرت … از پایان جنگ رسید
پیک شادی از دمشق خبر رساند، برپایی نمایشگاه بین المللی در حومۀ دمشق، با حضور ۴۳ کشور در این جشنواره جاریست، و مشاور رئیس جمهوری سوریه اظهار داشت که به مرحلۀ ما قبل از پایان  جنگ و آغاز مسیر باز سازی رسیده ایم . این بزرگترین خبر شادی آفرین چند سال اخیر است. ادامه مطلب را بخوانید »

به فعالین صلح در جهان،جنبش صلح وین ، گروه هیروشیمای وین و سازمان ملل

در هفتاد ودومین یادبودقربانیان هیروشیما و ناکازاکی، افتخاری است برای من، که به شما و تمام آنانی که قلبشان برای صلح در جهان می تپد، و مبارزۀ پیوسته، با قلم و قدمشان، که بیانگر عشق بی مرز آنان به انسان کرۀ خاکی است، تبریک بگویم.  ادامه مطلب را بخوانید »

این اوست

این اوست

چگونه بگویم که باورم کنید
این… من نیستم
که ایستاده در برابر شما
و می خواند سرود عشق
این… اوست ادامه مطلب را بخوانید »

افزایش خطر جنگ و شعله های خشم انتقام

افزایش خطر جنگ و شعله های خشم انتقام

در ۲۷ ژوئن= ۶ تیر ، جیمز ماتیس  وزیر دفاع آمریکا ، نیات جنگ افروزانۀ آمریکا را در سوریه انکار کرد. در حالیکه واقعییت ها بطور روشن، خلاف ادعای اورا نشان می دهند.
حمله های پی در پی آمریکا به نیروهای دولت سوریه، معنای دیگری جز از مداخلۀ آمریکا بجای نیروهای نیابتی اش ندارد. ورود آمریکا به سوریه بدون اجازۀ دولت قانونی سوریه، برای اهدافی بغیر از مبارزه علیه تروریستها است. ادامه مطلب را بخوانید »

پیشنویس پیشنهادی اساسنامۀ اپوزیسیون واحد (مخالفین متحد) جمهوری سرمایه داری اسلامی ایران

پیشنویس پیشنهادی

اساسنامۀ اپوزیسیون واحد (مخالفین متحد)

جمهوری سرمایه داری اسلامی ایران ادامه مطلب را بخوانید »

تدارکات حملۀ به ایران

نمایشنامه ای در گسترۀ منطقه ای به وسعت پاکستان، افغانستان، تمام حوزۀ جنوب ایران ، کشورهای عربی ، به رهبری آمریکا و عربستان ، از اوایل خرداد به اجرا در آمده است.  ادامه مطلب را بخوانید »

تدارکات حملۀ به ایران

تدارکات حملۀ به ایران
فرح نوتاش جبهۀ جهانی ضد امپریالیست قدرت زنان ۷ ژوئن ۲۰۱۷ وین ادامه مطلب را بخوانید »

رقص انتقام

رقص انتقام

نه برای آنکه گفته باشم
نه برای آنکه شنیده باشی
برای ثبت اولین رقص انتقام ادامه مطلب را بخوانید »

معامله های آپریل زیر شمشیر داموکلس

صدر اخبار در اوائل آپریل ، بازپرسی کنگرۀ آمریکا از میشل فلین در مورد ارتباط او با روسیه بود.
در تحلیل های بسیاری خاتمۀ ریاست جمهوری ترامپ بعد از این ملاقات پیش بینی می شد.
میشل فلین حضور در کنگره را ، به تضمین امنیت خود مشروط کرد. ترامپ پیشنهاد کرد که فلین تقاضای قانونی برای آن کند. ادامه مطلب را بخوانید »

اپوزیسیون واحد

اپوزیسیون واحد
ما … همگی از شیفته گان عدالت بودیم
امانمان می برید … رنج نابرابری ها ادامه مطلب را بخوانید »