Wordpress Themes

میکاییل فلین

میکاییل فلین
فرح نوتاش جبهۀ جهانی ضد امپریالیست قدرت زنان وین ۱۵ فوریه ۲۰۱۷
مهمترین شعار انتخاباتی ترامپ ، دوستی با روسیه بوده است. این شعار، نور افکنی مستقیم بر روی صلح جهانی، و همچنین بیان گر روشن خط اصلی سیاست خارجی ترامپ بوده است. در چند روز گذشته، تغییراتی دال بر تحت فشار بودن شدید ترامپ ، توسط جنگ افروزان صهیونیست امپریالیستها ، در سیاست داخلی و خارجی آمریکا کاملا مشهود است. ادامه مطلب را بخوانید »

هالیوود خرد شده، تغییرشکل یافته و ترامپ

هالیوود خرد شده، تغییرشکل یافته و
ترامپ
ادامه مطلب را بخوانید »

تظاهرات برای برقه در وین

تظاهرات برای برقه در وین
در روز چهارم ژانویه، تظاهراتی علیه قانون تازۀ دولت اتریش ( ۱۵۰ یورو جریمه برای استفاده کننده از برقه و روبنده) ، با همکاری چند گروه انجام شد. جای بسی تعجب است که نام سازمان ادامه مطلب را بخوانید »

صهیونیست ها زیر پرچم سرخ

صهیونیست ها زیر پرچم سرخ
پیشگامان طبقۀ کارگر

ادامه مطلب را بخوانید »

کودکان فلسطین

کودکان فلسطین
بگوش …
این انعکاس مکرر
از تنیده بانگ ها و ناله های بهم ادامه مطلب را بخوانید »

نه …آقای نتان یاهو

نه …آقای نتان یاهو
جواب به پیام ۲۱ ژانویه در یوتیوب و پیام به جهودان فلسطین

ادامه مطلب را بخوانید »

نه … آقای نتان یاهو

نه … آقای نتان یاهو
جواب به پیام ۲۱ ژانویه در یوتیوب و پیام به جهودان فلسطین ادامه مطلب را بخوانید »

امروز … خورشید

امروز … خورشید

برخیز و آماده شو…
تمام شد شب تاریک و به پایان رسید این خط ادامه مطلب را بخوانید »

فیدل کاسترو… / فرح نوتاش

فیدل کاسترو…

 

دستهایمان را بهم دهیم

بسازیم در زنجیر بازوانمان … حلقه ای بگرد زمین

زنجیری گسست ناپذیر

باشیم در استواری و پایداری… همانند فیدل و

ادامه مطلب را بخوانید »

ترامپ … یک پیروزی برای ٩٩%ترامپ … یک پیروزی برای ٩٩% و آغاز دورۀ جدیدی در سیاست جهانی و آغاز دورۀ جدیدی در سیاست جهانی

          ترامپ … یک پیروزی برای ۹۹%

و آغاز دورۀ جدیدی در سیاست جهانی

ادامه مطلب را بخوانید »