Wordpress Themes

امروز … خورشید

امروز … خورشید

برخیز و آماده شو…
تمام شد شب تاریک و به پایان رسید این خط ادامه مطلب را بخوانید »

فیدل کاسترو… / فرح نوتاش

فیدل کاسترو…

 

دستهایمان را بهم دهیم

بسازیم در زنجیر بازوانمان … حلقه ای بگرد زمین

زنجیری گسست ناپذیر

باشیم در استواری و پایداری… همانند فیدل و

ادامه مطلب را بخوانید »

ترامپ … یک پیروزی برای ٩٩%ترامپ … یک پیروزی برای ٩٩% و آغاز دورۀ جدیدی در سیاست جهانی و آغاز دورۀ جدیدی در سیاست جهانی

          ترامپ … یک پیروزی برای ۹۹%

و آغاز دورۀ جدیدی در سیاست جهانی

ادامه مطلب را بخوانید »

از سپیده / فرح نوتاش

از سپیده
با یاد پروین صدیقی (سپیده)

من… از سپیده می گویم
از طلوع مشعل صبح
در سلطۀ سیاه بیداد و ارتجاع وتاریکی ادامه مطلب را بخوانید »

مرگ شیمون پرز

اگر اکثریت زندانیان در زندان های آمریکا، آفریقایی-آمریکایی یان هستند (که در بعضی موارد بی گناهی آنان بعد از گذراندن چهل سال در زندان تشخیص داده شده است) معنای آن فقط نژاد پرستی وعدم مساوات در عدالت اجتماعی است.  ادامه مطلب را بخوانید »

در اروپا علیه ٩٩% مبارزات TTIPو CETA

امپریالیسم آمریکا در منجلاب شکاف در رهبری خود همچنان دستو پا می زند و بی آبرویی اش را در بمباران ارتش سوریه بجای داعش، با فعال کردن داعش درون مرزی خود وانفجار بمب در منهتن و چاقو زنی در مینه سوتا با خون می شوید. ادامه مطلب را بخوانید »

دموکراسی در اروپا، فاجعۀ ملی در ایران و… اردوغان

فعالیت های سیاسی و اجتماعی در گسترۀ دو شخصیت کاملا مجزا و مستقل در فعالین سیاسی اجتماعی جان می گیرد و ظاهر می شود:  ادامه مطلب را بخوانید »

نهضت ملی شدن نفت

فرح نوتاش جبهۀ جهانی ضد امپریالیست قدرت زنان وین -۱۳۹۲اسفند

نهضت ملی شدن نفت، مبارزۀ ضد استعماری یه مردم ایران به رهبری دکتر محمد مصدق نخست وزیر ایران نه تنها در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به پیروزی انجامید بلکه تبدیل به جشن ملی ایرانیان شد. ادامه مطلب را بخوانید »

دستو پا کردن آبرو برای اردوغان در پی کودتای قلابی 

با بصدا درآمدن کوس رسوایی اردوغان درپی کودتای تقلبیاش ، پیروزی او در تمام ممالک، قرین با بی آبرویی ونفرت شده است. بطوری که او با مخاطب قراردادن دول اروپا گفت: مثل این است که شما از شکست کودتا ناراحت اید! از این رو برخی از چاکران دلار و یورو در حیطۀ قلم ، با هدف نرم کردن فضا به نفع کودتا چی، به تشبیه این کودتای قلابی با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برآمده اند. آنان با این تشبیه  نقش پلید خود را در وارونه جلوه دادن واقعیت ها شروع کرده اند. برای زمینه سازی یه این نمایش جدید ، بعضی از روز نامه نگاران جناح راست ترکیه، کودتا را به ژنرال باز نشستۀ آمریکا، جان کمپبل  نسبت می دهند. که او در چندین سفر پنهانی به ترکیه، میلیاردها دلار میان افسرانی  که در کودتای ترکیه نقش داشتند پخش کرده است. ادامه مطلب را بخوانید »

شکواییه علیه اردوغان

شکواییه علیه اردوغان

مورد توجه:

                    دیوان عالی بین المللی سازمان ملل

                    دادگاه جنایی لاهه

                    پرزیدنت  اتحادیه اروپا، اعضای پارلمان اتحادیۀ اروپا، دول آلمان و روسیه

                    مردم جهان ادامه مطلب را بخوانید »