Wordpress Themes

پیشنویس پیشنهادی اساسنامۀ اپوزیسیون واحد (مخالفین متحد) جمهوری سرمایه داری اسلامی ایران

پیشنویس پیشنهادی

اساسنامۀ اپوزیسیون واحد (مخالفین متحد)

جمهوری سرمایه داری اسلامی ایران ادامه مطلب را بخوانید »

تدارکات حملۀ به ایران

نمایشنامه ای در گسترۀ منطقه ای به وسعت پاکستان، افغانستان، تمام حوزۀ جنوب ایران ، کشورهای عربی ، به رهبری آمریکا و عربستان ، از اوایل خرداد به اجرا در آمده است.  ادامه مطلب را بخوانید »

تدارکات حملۀ به ایران

تدارکات حملۀ به ایران
فرح نوتاش جبهۀ جهانی ضد امپریالیست قدرت زنان ۷ ژوئن ۲۰۱۷ وین ادامه مطلب را بخوانید »

رقص انتقام

رقص انتقام

نه برای آنکه گفته باشم
نه برای آنکه شنیده باشی
برای ثبت اولین رقص انتقام ادامه مطلب را بخوانید »

معامله های آپریل زیر شمشیر داموکلس

صدر اخبار در اوائل آپریل ، بازپرسی کنگرۀ آمریکا از میشل فلین در مورد ارتباط او با روسیه بود.
در تحلیل های بسیاری خاتمۀ ریاست جمهوری ترامپ بعد از این ملاقات پیش بینی می شد.
میشل فلین حضور در کنگره را ، به تضمین امنیت خود مشروط کرد. ترامپ پیشنهاد کرد که فلین تقاضای قانونی برای آن کند. ادامه مطلب را بخوانید »

اپوزیسیون واحد

اپوزیسیون واحد
ما … همگی از شیفته گان عدالت بودیم
امانمان می برید … رنج نابرابری ها ادامه مطلب را بخوانید »

تجاوز آمریکا به سوریه

تجاوز آمریکا به سوریه
ادامه مطلب را بخوانید »

تجاوز آمریکا به سوریه

تجاوز آمریکا به سوریه
در پی حملۀ موشک های آمریکا به پایگاه ارتش سوریه در حمص ۷ آوریل
ترامپ هر روز بیشتر از وعده های خود دور می شود. او وعدۀ صلح داده بود . حال پیام آور جنگ شده است. ادامه مطلب را بخوانید »

حل مشکل فلسطین

این روز ها ، با تلاش بی وقفۀ پرزیدنت ترامپ برای حل مسئلۀ فلسطین و دعوت از سران ممالک عربی برای چاره جویی، لازم می آید که راه حل نهایی از طرف آزادی خواهان جهان نیز ابراز شود. ادامه مطلب را بخوانید »

زنده باد یوگسلاوی

زنده باد یوگسلاوی
زاری مکن مادرم
عهد می بندم که … سابق را
از جلوی نام تو پاک کنم
سالیانی در شرمندگی سپری شده
و قلب تو … همچنان از درد غرقه بخون است ادامه مطلب را بخوانید »