Wordpress Themes

راه حل واقعی معضل فلسطین و اسرائیل رجوع به رفراندوم شهروندان است!

راه حل واقعی معضل فلسطین و اسرائیل رجوع به رفراندوم شهروندان است! ادامه مطلب را بخوانید »

کبابی درمدینه !

مدینه گفتی و کردی کبابم . حدود ۳ روز است که درحال فکر زدن هستم . یکی پیام داده بود وانقلاب ایدولوژیک مجاهدین را نشانه حقانییت درمرز بندی با حکومت اسلامی ایران معرفی کرده بود . ادبیاتی آشنا و البته با بوی سرکه …. ادامه مطلب را بخوانید »

بررسی کوتاهی از وضعیت موجود مبارزه ی طبقاتی درآلمان وبخشی از اروپا

بررسی کوتاهی از وضعیت موجود مبارزه ی طبقاتی درآلمان وبخشی از اروپا ادامه مطلب را بخوانید »

سهم۱۳میلیون و نیم دانش آموز، از بودجه سال ۹۷!

سهم۱۳میلیون و نیم دانش آموز، از بودجه سال ۹۷!
ادامه مطلب را بخوانید »

یلدای ایران‎

یلدای ایران‎

ادامه مطلب را بخوانید »

کو عدالت خدا کو دمکراسی؟

کو عدالت خدا کو دمکراسی؟ ادامه مطلب را بخوانید »

آیا پایەهای رژیم در موقعیت لرزان قرار دارد؟(٢)

آیا پایەهای رژیم در موقعیت لرزان قرار دارد؟(٢)
ادامه مطلب را بخوانید »

افق و چشم‏انداز زندگی مردم و کودکان، در ایران

افق و چشم‏انداز زندگی مردم و کودکان، در ایران ادامه مطلب را بخوانید »

نگاهی به مبارزات و ابتکارات ارزنده و آموزنده دانشجویان به مناسبت ۱۶ آذر ۱۳۹۶!

نگاهی به مبارزات و ابتکارات ارزنده و آموزنده دانشجویان به مناسبت ۱۶ آذر ۱۳۹۶! ادامه مطلب را بخوانید »

به بهانه “انقلابی” ترین قطعنامه، رژیمی در محاصره!

به بهانه “انقلابی” ترین قطعنامه،

رژیمی در محاصره! ادامه مطلب را بخوانید »