در باره برآمد نوین جنبش دانشجویی در ده نود/گفتگوی «تارنمای واکاوی سوسیالیستی» با هژیر پلاسچی

صدا و تصوير
June 01, 2019

https://wp.me/paiHc5-m7

حضورموثر چپ در جنبش دانشجوی، سنت دیرپایی در جامعه ایران است. از دوران سلطنت تا جمهوری اسلامی و از انقلاب ضد فرهنگی تا کشتارخونین دهه شصت، همواره چپ در جنبش دانشجویی نقش برجسته‌ای داشته استی داشته اس است ‌ای     . پس از آن نیز شاهد تداوم این سنت در برآمد جنبش دانشجویی دهه هشتاد و سپس برآمد نوین آن از آغاز دهه  نود تا کنون بوده‌ایم. شواهد نشان می‌دهد که جنبش دانشجویی در سال‌های اخیر با سوخت و سازها و خواسته‌هایی نوینی عجین شده که درتاریخ جنبش دانشجویی کم نظیر بوده است. در گذشته این جنبش بیشتر با جنبش آزادی خواهی و  تلاش برای اداره امور دانشگاه گره خورده بود و حضور چپ در آن نیز بیشتر با آرمان خواهی سوسیالیستی تداعی می‌شد و نیز بستری برای جذب فعالین آن به جنبش سیاسی و سازمان‌های چپ بود.

از دهه نود تا کنون جنبش دانشجویی با نشانه‌های دیگری در صحنه سیاسی ظاهر شده است و در کنار طرح خواسته‌هایی در دفاع از آزدای خواهی و اداره دموکراتیک دانشگاه – که پیشینه‌ای طولانی در سنت جنبش دانشجویی دارد –  مبارزه با سیاست‌های نئولیبرالی و بازاری نمودن ساختار آموزشی مبتنی در آن نقش مهمی داشته است. نوعی از مبارزه ضد سرمایه‌داری  که نتیجه پیمد

نتیجه  تغییر شرایط مادی در ساختار آموزشی و کالا شدن دانش است.

دانشجویان چپ و پیشروان آن برای پیوند با جنبش‌های کارگران و زنان و طرح مطالباتی که  هم‌سویی آنها را با جنبش دانشجویی تقویت کند، نقشی پررنگ، مهم و تحسین برانگیز داشته‌اند. شعارهای نظیر «فرزند کارگرانیم کنارشان می مانیم» حضور در مبارزه کارگران هفت تپه، معلمان، برجسته شدن مقابله با سیاست حجاب اجباری و کنترل جنسیتی  رژیم در دانشگاه‌ها و در عین حال اعلام موضع علیه طیف راست و پرو امپریالیسم و سیاست مصادره جنبش‌ها، و … نشانه‌هایی هستند از برآمد نوین چپ در جنبش دانشجویی. از نمادهای دیگر برجسته این جنبش تغییر بافت جنسیتی و حضور پر رنگ زنان است.

«واکاوی سوسیالیستی» تلاش دارد درباره مختصات مهم این دوره از جنبش دانشجویی با فعالین چپ گفتگو کند. این گفتگو در این راستا است.
 
برای دیدن مصاحبه این‌جا کلیک کنید