اعتصاب‌شکن‌ها را افشا کنیم!

کمیته اقدام کارگری
February 13, 2018

اعتصاب‌شکن‌ها را افشا کنیم!

از: کارگر پیشتاز شماره ۲۳

کارل مارکس در سطرهای ابتدایی مانیفست، در حکمی قطعی می‌گوید: «تاریخ تمام جوامع تا به امروز همانا تاریخ نبرد طبقات است.» مارکس همچنین ادامه می‌دهد «آزاد و برده، نجیب زاده و عامی، ارباب و رعیت، استاد کار و شاگرد، و خلاصه ستمگر و ستمکش، در رودرروئیِ دائمی با یکدیگر قرار گرفته و دست به مبارزاتی بی وقفه – گاه پوشیده و گاه آشکار – زده‌اند که هر بار یا به دگرگونی انقلابی کل جامعه، یا به نابودی مشترک طبقاتِ در ستیز منتهی شده است.»

مخاصمه‌ی طبقاتی، نزاعی آشتی‌ناپذیر است که چاره و راهکاری جز انقلاب و دگرگونی اجتماعی برای رفع آن وجود ندارد. دو طبقه‌ی ستمگر و ستمکش، همواره در طول تاریخ اولاً وجود داشته‌اند و دوما‌ در حال مبارزه با هم بوده‌اند. اما خط کشی بین این دو نیرو وضعیت مکانیکی ندارد. کم نبوده‌اند افرادی که از نظر عینی به یکی از این دو طبقه تعلق داشته‌اند اما در میدان نزاع به نفع طبقه‌ی مقابل جنگیده‌اند. به عنوان مثال اصطلاح لمپن پرولتاریا نخستین بار از سوی مارکس طرح شد. «خرده‌ طبقه‌‌ای» که برخلاف بورژوازی و پرولتاریا، در کار و فعالیت تولیدی هیچ نقشی ندارد و از طریق گدایی، واسطه‌گری و کلاهبرداری امرار معاش می‌کند.
اعتصاب‌شکن‌ها نیز در چنین چارچوبی قابل خوانش هستند. افرادی از طبقه‌ی کارگر که در اعتصاب کارگران، به یاری کارفرما می‌روند و وقتی تمام کارگران دست از کار کشیده‌اند، نه تنها به کار ادامه می‌دهند بلکه حاضر می‌شوند کار چند نفر را یکجا انجام دهند و ادامه‌ی اعتصاب را ناممکن کنند. سرمایه‌داران اعتصاب‌شکن‌ها را با وعده‌ی اضافه حقوق یا بهبود نسبی شرایطشان به خدمت خود در می‌آورند و از آن‌ها استفاده می‌کنند. در وضعیت وجود بیکاری گسترده، کار شکستن اعتصاب برای کارفرما آسان‌تر نیز می‌شود. خیل عظیمی از متقاضیان کار در یک روز جایگزین کارگران اعتصابی می‌شوند و اعتصاب عملا شکست می‌خورد. نزدیکترین تجربه از این جنس در اعتصاب کارگران پتروشیمی بوشهر اتفاق افتاد. کارفرما در یک روز پانصد کارگر اعتصابی را اخراج و کارگران جدید را جایگزین آنها کرد. هر چند این روش همیشه برای کارفرما قابل دسترسی نیست. کارهایی که نیاز به مهارت یا تجربه دارند با جایگزینی کارگران جدید مختل خواهند شد. همچنین وقتی یک اعتصاب گسترده وجود داشته باشد، و تمام کارگران یک کارخانه به اعتصاب پیوسته باشند اولاً کارفرما نمی‌تواند برای تمام کارگران جایگزین پیدا کند و دوماً کارگران میتوانند با ترک نکردن محل کارشان جلوی ورود نیروهای جدید را بگیرند.

در اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه و همچنین اعتصاب کارگران نیشکر امیرکبیر در خوزستان، کارفرما با تلاش برای استخدام کارگران غیر بومی برای شکستن اعتصاب تلاش کرد و همین امر با هوشیاری و مقاومت کارگران منجر به گسترش بیشتر و رادیکال‌تر شدن مطالبات اعتصاب شد.

چه باید کرد؟

در سال‌های نزدیک به انقلاب اکتبر در روسیه، تعداد زیادی کارگر مهاجر ایرانی در روسیه حضور داشتند. حزب بلشویک توانسته بود تعداد زیادی از کارگران روسیه را به هژمونی خود جذب کند و در نتیجه قادر بود اعتصابات گسترده‌ای را اجرا و هدایت کند. بورژوازی روسیه، که حضور کارگران ایرانی را فرصتی برای شکستن این اعتصابات دانسته بود، در هنگام استخدام این کارگران از آنها تعهد می‌گرفت که در اعتصابات شرکت نکنند و در صورت لزوم به عنوان اعتصاب‌شکن و حتی نیروی سرکوب اعتصاب عمل کنند. حزب بلشویک در مقابل این بحران محتمل، دست به ابتکار عمل تاریخی و به موقعی زد. کادرهای حزب بلشویک به کمک روشنفکران و کارگران پیشروی ایرانی، تشکیلاتی تحت عنوان تشکل همت ایجاد کردند و اکثر کارگران ایرانی مهاجر تحت هژمونی این تشکل سازماندهی شدند و به صف انقلابیون پیوستند. این تشکل بعدها در تحولات ایران در عصر مشروطه نیز تاثیرات جدی داشت.

کارگران هفت تپه نیز در این مقطع می‌توانند از این تاکتیک استفاده کنند و سازماندهی اعتصاب خود را به کارگران غیر بومی گسترش دهند. سطح آگاهی در اعتصاب هفت‌تپه تا مطالبه‌ی «کنترل کارگری» پیش رفته است. این آگاهی می‌تواند در ارتباط با کارگران غیر بومی به آنها نیز منتقل شود و آنها را به صفوف اعتصابی پیوند دهد.

بخشی از اعتصاب شکنان نیز افرادی هستند که به عنوان مزدور سرمایه‌داران عمل می‌کنند و در قبال دریافت پول دست به اعتصاب شکنی می‌زنند. در مورد این افراد افشاگری در مورد هویتشان، موجب افزایش هزینه‌ی عملشان خواهد شد و در نتیجه آنها را به جبر در کنار اعتصاب قرار می‌دهد. این عمل علاوه بر عینی‌تر کردن افشاگری در مورد این افراد می‌تواند مقدمه‌ای بر مطالبه‌ی «باز شدن دفترهای دخل و خرج» برای آگاهی کارگران از وضعیت اقتصادی کارخانه و سود سرمایه‌داران باشد.

اتخاذ تصمیم در مورد این فعالیت‌ها و اعمال آنها نیازمند هسته‌های مخفی اعتصاب و نهایتاً کمیته‌ی اعتصاب است.

به پیش برای سازماندهی مخفی اعتصاب!

برای تماس گیری با کمیته اقدام کارگری با نشانی تلگرام تماس بگیرید:

Komitehe1Eghdam@

سایت کمیته اقدام کارگری:

https://eghdamkargaari.wordpress.com

برنامه اقدام کارگری:

https://eghdamkargaari.files.wordpress.com/2015/10/workers-action-committee.pdf

تاریخچه و اهداف کمیته اقدام کارگری:

https://eghdamkargaari.wordpress.com/2015/05/20/تاریخچه-و-اهداف-کمیته-اقدام-کارگری/


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com