" سنت حزبی کردن تشکلهای اجتماعی" و کودتای اخیر فرقه کمونیست کارگری !

سعيد صالحى نيا
January 13, 2018

" سنت حزبی کردن تشکلهای اجتماعی" و کودتای اخیر فرقه کمونیست کارگری !

در حاشیه "حکم اخراج" سرور کاردار از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

salehinia@aol.com

مقدمه:

 

اخیرا اطلاعیه ای از سوی سرور کاردار ، مسئول کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در سایتها (البته بجز سایتهای وابسته به فرقه کمونیست کارگری!) منتشر شد.(1). معلوم نیست با چه استدلالی حتی سایت روزنه که منصور حکمت برای بیان دیگران ساخته بود اینقدر بسته و سانسور شده است که حتی نمی تواند تحمل اطلاعیه یک کادر حزب خودش را بکند اونهم زمانی که اطلاعیه خانم شیوا محبوبی(کودتاگر معروف!)در همان سایتهای حزبی منتشر می شود! این در طبیعت فرقه ای اینهاست و ارائه این سوال فقط افشاگرانه است و حتما اینها پاسخی ندارند! سکوت و بایکوت را راه می دانند!

اما این اطلاعیه سرور کاردار چه می گوید و در چه متنی باید ارزیابی شود؟

 

(1)سرور کاردار چه می گوید؟

بنا به انچه من فهمیدم سرور کاردار می گوید که تعدادی از فرقه کمونیست کارگری به رهبری شیوا محبوبی و با حمایت مستقیم رهبری حزب کمونیست کارگری منجمله اصغر کریمی و حمید تقوائی  ابتدا تلاش کردند عوامل خودشان را درون رهبری کمیته تزریق کنند و بعد چون مخالفتی دیدند  بلافاصله داغ کردند و دستور اخراج سرور کاردار را صادر کردند! آنهم از یک کمیته اجتماعی فراحزبی!

 

سرور کاردار در این اطلاعیه  (1)مواردی را ذکر می کند و نمونه هائی را که رهبری فرقه کمونیست کارگری بطور واضحی در سیاستها و تصمیم گیریهای او بعنوان مسئول کمیته  دخالت کرده و او را که کادر حزب کمونیست کارگری هم هست به نام راست و لمپن متهم کرده و یک زمینه سازی  استراتژیک کرده برای حذف او و همفکران او.

از همه آزادیخواهان می خواهم بدقت این اطلاعیه سرور کاردار را بخوانند تا دقیقا متوجه شوند که تاکتیکها و استراتژی این فرقه کمونیست کارگری در مقابل یک تشکل فراسیاسی اجتماعی چیست.

 

(2)سابقه دزدی و تسخیر تشکلهای اجتماعی توسط احزاب لنینیست و استالینیست و مائوئیست:

 

هسته درک لنینی اینست که حزب چکیده و عصاره حقیقت است.رهبریش این اصالت را معنی می کند و فتوا می دهد . طبه کارگر با حزب معنی می شود.حزب روح مقدس طبقه کارگر است.اعضای حزب فرشته هائی هستند که به دنیای پیرامونی فرستاده می شوند تا مردم احمق و نادان و کارگران گیج و منگ را به سر منزل مقصود سوسیالیزم برسانند.

اولین تلاش برای ساختن حکومت سوسیالیستی با دست لنین تبدیل می شود به یک ازمایشگاه برای تست این مدل .مدلی که بر طبق آن "دیکتاتوری پرولتاریا" بواقع دیکتاتوری یک حزب است بر جامعه و تمامی تشکلهای مردم و کارگرها فقط زمانی معنی می دهند که حزب انها را بخورد و دربر گیرد!

مروری به تاریخ بعد از انقلاب اکتبر این روند تسخیر مداوم اتحادیه های کارگری و شوراها را نشان می دهد.یا اینها به اتوریته حزب تن می دهند یا بلافاصله می شوند خائن و نوکر امپریالیزم و راست و غیره!

تمامی اتحادیه ها و شوراهای روسیه بعد انقلاب اکتبر یا حزبی شدند یا سرکوب! قیام کرونشتاد(2) فقط یک نمونه از این کشاکش مهم است بین حزبی که می خواهد قبضه کند و شوراهای کارگری که می خواهند مستقل بمانند.

سایر تلاشهای ساختمان سوسیالیزم بعد لنین چه نوع روسی و چه نوع چینی همینطور دنبالچه های لنینیزم در کشورهای پیرامونی همین خط را دنبال کرده اند.

حزب توده در ایران همین خط را داشت! تشکلهای اجتماعی را سازمان می داد و بعد از مدتی دوباره مال خود می کرد. درکش همان بود که حزب باید این تشکلها را رهبری کند چون خود مردم عقلشان نمی رسد!

توی دوران اخیر هم تلاشهائی از فرقه های فدائی شد تا مثلا تریبونال بین المللی را مال خود کنند! یعنی این داستان طولانی است با این فرقه کمونیست کارگری اغاز نشده!

شعبه مائوئیستی "چپ" هم همین مصیبت را دارد! توی نظریه مائو هم تشکلها یا زیر سایه ایشان هستند یا اساسا نیستند!

 

(3)توصیه به سرور کاردار و فعالین آزادیخواه:

 

ضمن اینکه به سرور کاردار تبریک می گویم بخاطر شهامتش و بخاطر فهم درستش از رابطه تشکلهای فراسیاسی و احزاب ، به او و همفکرانش توصیه می کنم بکار خود با شدت بیشتر ادامه دهید. زیر فشار این فرقه کمونیست کارگری له نشوید! اینها هنوز قدرت سیاسی نگرفته پادشاه ملک  شده اند!

همین تاکتیکها را که بر سر شما و همفکرانت خالی می کنند سر من و بسیاری در آوردند! شما ناگهان به مطرود و لمپن ملقب شدی و انگار کانون ملک پدریشان باشد، شما را "اخراج" کردند!

با تلاش با بردباری با ادامه کاری با افشای سیاستهای این فرقه پاسخ اینها را جلوی جامعه بدهید.به انزوای این روشهای زشت کمک کنید.

احزاب سیاسی حق ندارند تشکلهای اجتماعی را بدزدند.باید به مناسبات و قوانین درونی این تشکلها احترام بگذارند.کودتا موقوف! زدن رفیق بغل دستی موقوف!

تشکلهای اجتماعی باید فراسیاسی بمانند .مستقل بمانند.با رهبری جمعی دروتی و مستقل جلو بروند.فعالین حزبی حق ندارند دستور اخراج صادر کنند.

 

با امید موفقیت بیشتر سرور کاردار و دوستانش و آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران و دنیا!

سعید صالحی نیا

 

 

منابع بیشتر:

 

(1)پاسخ به حزب سالاری شیوا محبوبی و "حکم اخراجش   (سرور کاردار-مسئول کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی )

http://www.azadi-b.com/J/2018/01/post_626.html

 

(2)آرشیو نقد لنینیزم  (سعید صالحی نیا)

http://monazere-siasi.com/%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%B2%D9%85

 

 


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com