فراخوان به تظاهرات (١٣ ژانويه ... لندن)

چريکهای فدائی خلق ايران
January 12, 2018

فراخوان به تظاهرات (١٣ ژانويه ... لندن)


ایرانیان مبارز!
رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی با دستگیری هزاران تن از معترضان در تظاهرات اخیر و همچنین شکنجه و کشتن زندانیان سیاسی می کوشد تا جنبش انقلابی توده های به پا خاسته را در هم شکسته و صدای اعتراض مردمی که با شعار "مرگ بر جمهوری اسلامی" و برای "نان، کار و آزادی" در سراسر کشور به پاخاسته اند را در گلو خفه کند. وظیفه تمام نیروهای مبارز و انقلابی ست تا با تمام توان به حمایت از کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان به پاخاسته ای بپردازند  که خون خود را برای برافکندن بساط این رژیم ضد خلقی و دیکتاتوری و کسب آزادی و برابری  وثیقه ساخته اند! برای دفاع از جان دستگیر شدگان تظاهرات روزهای اخیر و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و رساندن فریاد حق طلبانه مردم ایران به گوش افکار عمومی متحدانه به پا خیزیم.

زمان: ساعت 14 تا 16
روز شنبه 13 ژانویه 2018

مکان: مقابل سفارت
جمهوری اسلامی در لندن

16 Princes Gate, London SW7 1PT
نزدیکترین ایستگاه قطار:  KNIGHTSBRIDGE

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در انگلستان
سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان
10 ژانویۀ 2018


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com