کارگران زحمتکشان ، هموطنان مبارز / اتحاد فدائیان کمونیست – کمیته ایالتی تهران

اطلاعيه
January 10, 2018

          کارگران زحمتکشان ، هموطنان مبارز :
قریب چهار هزار نفر از فرزندان دلیرمان در زندانهای مخوف جمهوری اسلامی  در چنگالهای خونریز دژخیمان رژیم اسیرند . خطر مرگ ، جان عزیزانمان را تهدید میکند ، تاکنون دو نفر زیر شکنجه های جلادان رژیم جان باخته اند و این وضعیت در انتظار بسیاری در زندانهاست . برای نجات جان فرزندان شجاع و مبارزمان و آزادی آنها بپا خیزیم ، با تجمع در مقابل زندان اوین به یاری بستگان بازداشتی های اخیر برویم .
مرگ بر رژیم ددمنش جمهوری اسلامی
زندانی سیاسی آ زاد باید گردد
                                                  اتحاد فدائیان کمونیست – کمیته ایالتی تهران 19/10/96 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com