گزارشی از شریط کار و وضعیت کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز

اتحادیه آزاد کارگران ایران
January 10, 2018

گزارشی از شریط کار و وضعیت کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز


 گروه ملی صنعتی فولاد اهواز درسال 1390تا سال 1396توسط قوه قضاییه تحت مصادره و اداره قرار گرفت.

در زمانی که این شرکت پس از اختلاس موسوم به 3000میلیاردی مصادره گشت بیش از 450هزارتن محصول نهایی فولادی در انبارهای این شرکت موجود بود که تا این زمان هرگز سرنوشت این مقدارمحصول مشخص نگردید.

علاوه براین گروه ملی صنعتی به هنگام مصادره در اوج شکوفایی و تولید انواع محصولات فولادی بود بگونه ای که بیش از یک میلیون و سیصدهزارتن فولاد تولید مینمود.

اکنون پس از گذشت 6سال اداره آن توسط قوه قضاییه وواگذاری به فردی که درحال حاضرمدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس بوده؛چیزی جز یک شرکت ورشکسته و بدهکار از آن باقی نمانده است.

از بهمن ماه سال گذشته بیش از 3800نفر کارکنان این شرکت در اعتراض به وضع موجود و تعویق چندماهه حقوق خود بارها و بارها دست ازکار کشیده و تجمعات اعتراضی برپاکردند.

درحال حاضربیش از سه ماه است که کارکنان این شرکت حقوق خود را دریافت نکرده اند.

موسوی مالک جدیدشرکت عنوان مینماید که مسئول تأمین حقوق پرسنل نیست؛در روزهای گذشته بیش از 600نفر از کارگران واحدهای مختلف به یکباره و بدون اطلاع قبلی به بهانه بازنشستگی از کاربرکنار شدند

 درحالیکه سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرده که این تعداد کارگران حائزشرایط بازنشستگی نیستند.

کارگران هرروز با تهدید و ارعاب توسط مدیران میانی و حتی مالک جدیدشرکت مبنی براخراج مواجه هستند.

مدیرعامل شرکت معترضان را نخاله مینامد.

ماههاست کارگران شرکت از دفترچه بیمه اجتماعی و بیمه تکمیلی محرومند و دهها معضل و مشکل کوچک و بزرگ دیگر که باعث گشته صبر کارگران به اتمام برسد.

درجریان اعتراضات واعتصابات پی در پی سال گذشته تا کنون؛بیش از سی نفر از کارگران معترض بدفعات توسط ستادخبری اطلاعات استان خوزستان و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی احضار شده و با تعهدهای کتبی و دربرخی موارد با کفالت آزاد شده اند.


اتحادیه آزاد کارگران ایران

20 دی 96


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com