این صدای مانده در گلوی مردم ایران است / کانون نویسندگان ایران در تبعید - انجمن قلم ایران در تبعید

اطلاعيه
January 10, 2018

این صدای مانده در گلوی مردم ایران است 
خیزش کنونی مردم ایران، انفجار صدای در گلو مانده مردمی ست که در بستر نابود کننده سیاست های رژیم سرکوب و خرافات و کشتار، چهار دهه از زندگی خود را به سختی گذرانده و بسیاری از حقوق فردی و اجتماعی خود را از دست داده اند . 
مردم ایران در درازای این سلطۀ بیرحمانه، به ندرت توانسته اند صدای خود را در برابر بی عدالتی، بی حقوقی، گرسنگی ، بی خانمانی و فشارهای همه جانبه فردی و اجتماعی بلند کنند و خواهان رفع این سیاست های نابود کننده جمهوری اسلامی شوند 
  .
چهار دهه سرکوب سبب شده است که توده های محروم و سرکوب شده جامعۀ ما، اکنون به خیابان ها بیایند تا از روند تباه کننده و خفقان آور این حاکمیت ضد مردمی و آزادی کُش رهائی یابند.  
مبارزۀ سترگ مردم ایران برای پایان بخشیدن به طومار حاکمیت پلید رژیمی آغاز شده که هیچگونه حق دادخواهی و ایجاد تشکل و نهادهای مردمی را باقی نگذاشته است و عملکرد آن جز تباهی و اعتیاد و بیکاری و خفقان و کشتار حاصل دیگری نداشته است . 
امروزه بسیاری از فعالان اجتماعی و سیاسی و مدافعان حقوق عمومی در زندان ها به سر میبرند و نهادهای مدافع آزادی اندیشه و بیان، از جمله «کانون نویسندگان ایران» در محاق ممنوعیت قرار دارند و برخی هموندان آن، در دفاع از منشور و حقوق آزادیخواهانه، جان خود را از دست داده اند و برخی نیز بارها به زندان و شکنجه و محدودیت دچار گشته اند . 
دزدی و چپاول عظیم اموال عمومی، تحمیل حجاب و پوشش اسلامی، تحمیق و حقنۀ قوانین عقب مانده و مخرب، دخالت در همه امور زندگی فردی و اجتماعی، نابود کردن امکانات جامعه برای سازندگی و رفاه، رواج مصرف مواد مخدر، گسترش کارتن خوابی، اعمال مجازات های غیرانسانیِ اعدام، سنگسار، قطع عضو و بستن دهان مردم برای اعتراض به تبعیض و بی حقوقی، سانسور وسیع و مجازات اندیشمندان، محققان و روزنامه نگاران و بسیاری جنایت ها و تباهی های دیگر، مردم ایران را در وضعیت دردناک کنونی قرار داده است . 
در چنین شرایط و متاثر از این همه بی عدالتی ست که مردم جامعه ما بر آن شده اند تا تکلیف خود را با این حاکمیت ستمگر یکسره کنند و در پی بنای جامعه ای باشند که در آن از بی عدالتی و آزادی کُشی و خفقان خبری نباشد و جامعه بتواند تمام امکانات خود را برای ساختن یک زندگی آسوده و نو  و آزاد به کار گیرد .
کانون نویسندگان ایران و انجمن قلم ایران در تبعید، بنا به منشور و گرایش آزادی خواهانۀ خود، از مبارزات مردم ایران دفاع میکنند و می کوشند همصدا و همگام با آنها، حقانیت این مبارزه و خواست های انسانی اش را به گوش مردم جهان برسانند .
 
زنده باد آزادی اندیشه و بیان 
کانون نویسندگان ایران در تبعید - انجمن قلم ایران در تبعید 
۱۷ دی ۱۳۹۶ (۷ ژانویه ۲۰۱۸)  


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com