اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، ظهر امروز پایان گرفت

اتحادیه آزاد کارگران ایران
January 07, 2018

اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، ظهر امروز پایان گرفت


بنا بر گزارشهای ارسالی از سوی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعتصاب متحدانه کارگران این شرکت که از صبح امروز از بخش کشاورزی آغاز و به دیگر بخشهای کارخانه و تجمع اعتراضی در مقابل یارد بزرگ کارخانه و ساختمان مدیریت کشیده شد حوالی ظهر به پایان رسید.


بدنبال این اعتصاب و تجمع، کاظمی قائم مقام جدید مدیر عامل کارخانه با حضور در میان کارگران معترض، آنان را به مسجد شرکت دعوت و سپس طی مذاکراتی با کارگران، نسبت به تحقق برخی از خواستهای آنان تا پایان هفته جاری قول مساعد داد و اعلام کرد من به عنوان قائم مقام جدید مدیر عامل اختیارات تام برای رسیدگی به مطالبات شما را دارم.


بنا بر این گزارش، وی ضمن دادن تعهد در مورد به روز رسانی حقوقهای کارگران، نسبت به یک خواست اصلی آنان که مربوط به عدم پرداخت حقوق ماههای بهمن و اسفند سال 94 است اعلام کرد تا پایان هفته جاری، این دو ماه حقوق معوقه پرداخت خواهد شد. لازم به یادآوری است حقوق معوقه ماههای بهمن و اسفند 94 مربوط به کارگران روزمزد کارخانه است که از سوی پیمانکار مربوطه در آن سال پرداخت نشده است و این کارگران بر اساس تبصره 1 ماده 13 قانون کار خواهان پرداخت حقوقهای خود از طرف کارفرما هستند.


در این نشست و تجمع، همچنین مقرر شد نماینده های کارگران برای تحقق دیگر خواستهای کارگران منجمله خواست  مهم  آنان در مورد قراردادی شدن کارگران پیمانکاری اقبالی و روزمزد، نشستی را با قائم مقام جدید مدیر عامل طی روزهای آتی داشته باشند.


بنا بر آخرین گزارشات ارسالی از سوی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به اتحادیه آزاد کارگران ایران از آنجا که قائم مقام جدید مدیر عامل کارخانه برای اولین بار به کارگران برای تحقق خواستهای آنان وعده میداد کارگران حوالی ظهر به اعتصاب خود پایان دادند و اعلام کردند چنانچه از سوی قائم مقام جدید کارخانه نیز نسبت به تعهداتی که داده است خلف وعده ای صورت گیرد بلافاصله دست به اعتصاب خواهند زد.


اتحادیه آزاد کارگران ایران – 17 دی ماه 1396


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com