انقلابی دیگر / هژیر نینا

شعر
January 06, 2018

از دهان رهایی بر می خیزند

میان گامهای،

كه خیابان را به بیداری می خوانند

دردیدگان سرودی

ولحظه های انتظار

اتحاد!

درمشتهای گره شده

می كوبند بروحشت شان

چه رزمی ست

برشانه های شكوه

انگیزه تان، نسیم سحری را مژده می دهد

وتپش رنجها

كه با شب بیگانه است

تمام پنجره ها خیره به افتاب حقیت اند

چه هلهله ای است!

درخیابان سنگر گرفته

چه فریادها موج می زند در بادها

تورا در بهارارزوهایم می خوانم

درجستجوی روئیدن كشتزاران

انجا كه خیل گرسنگان لبخند زندگی را

به یكدیگر هدیه می دهند

تورا دراعتصاب كارگران می بینم

در اول مه

درپایكوبان 8 مارس

تورا در قلب انقلاب ایران می بینم

 

6 ژانویه 2018 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com