گزارشی از تظاهرات سوم ژانویه در استکهلم

گزارش
January 05, 2018

  گزارشی از تظاهرات دیروز سوم ژانویه در استکهلم
دیروز تظاهراتی ازسوی نیروهای چپ و آزادیخواه وبا فراخوان احزاب و نهادهای چپ از جمله شورای حمایت در استکهلم برگزار شد. همزمان با آغاز حرکت جمعی بین 15 تا 20 نفر با پرچم های شیرو خورشین نشان و باشعارهای سلطنت طلبانه وارد تظاهرات شدند وبا فریاد شعارهای « روحت شاد رضا شاه و مملکت که شاه نداره حساب و کتاب نداره» را بی وقفه سر دادند . مجریان تظاهرات از آنها خواستند که نظم تظاهرات را بهم نزنند و در گوشه ای بایستند . با این وجود ادامه تظاهرات مشکل میشد . این عمل مشابهت زیادی با لباس شخصی های رژیم و فالانژ های خمینی در اوائل انقلاب 57 داشت ونشانه های خطرناک از وجود چنین گروههایی مخابره میکرد. فیلمهای این تهاجم موجود است و اینجا تفسیر زیادی لازم نیست. تظاهرات بالاخره به این تتیجه رسید که باید در مقابل این تجاوز به حقوق خود ایستاد و جمعیت یکپارچه شعار داد« نه شاه میخواهیم نه ملا ـ جمع می شویم در شورا ». بالاخره با کمک انتظامات آنها ناچار به حفظ فاصله خود از تظاهرات شدند اما کماکان در شکل مخربی در اطراف تظاهرات هیاهو کردند. اگر چه صبوری و مدارای رفقای ما برای متقاعد کردنشان سودی نداشت اما توانستند بدون درگیری این بحران و مزاحمت را از تظاهرات دور کنند. صرف نظر از این عملکرد فاشیستی و خطرناک برای فضای سالم سیاسی خرده منطق هایی هم از طرف آنها لابلای پرخاشگریشان شنیده میشد که لازم است پاسخ مناسب بگیرد. آنها یا مصلحینی که میخواستند میانه بازی کنند می گفتند : شما فراخوان داده اید و ما هم آمده ایم. دموکراسی چه میشود و... روشن است که این حرف کاملا احمقانه است . ما فراخوان نداده بودیم تا عده ای بیایند و تظاهرات ما را به هم بزنند و نگذارند مجریان برنامه حرف بزنند یا سخنرانها سخنرانی کنند و مدام شعارهای تحریک آمیز خود را تکرار کنند. در مقابل این عمل فقط باید سخت ایستاد. متاسفانه حزب کمونیست کارگری از سالها قبل درکی متفاوت از ما دارد و به سلطنت طلبان طور دیگری نگاه میکند تا جایی که این عمل فاشیستی را نادیده گرفته و میخواهد آنها هم سخنرانی داشته باشند. آنها حتی حضورشان در تظاهرات منوط به رعایت تصمیمات جمعی در تظاهرات بود واز قوانین حق برگزاری تظاهرات با هدف معین پیروی میکردند. شورا تنها به این شرط حضور ناخواسته آنها را تحمل میکرد. آنها حق دارند مثل هرگروه دیگری اجتماع کنند و تظاهرات کنند واگر مورد تعدی افرادی مثل خودشان قرار بگیرند شورا از حقوق آجتماعی آنها هم حمایت خواهد کرد. اما حق ندارند به تظاهرات دیگرا ن برای بهم زدن وتحمیل شعار های ناخواسته خود بروند. این الفبای آزادی و روابط انسانی است . حزب کمونیست کارگری نادیده میگیرد که آنها علاوه بر این عملکرد فالانژی دریچه ارتباط با قدرت های سرمایه جهانی و ترامپ و نتانیاهوهم هستند ما باید خودرا از آسیب هایی که آنها میتوانند به جنبش مستقل و انقلابی بزنند محافظت کنیم و حزب در این رابطه مسول و وظیفه مند است . آموخته های انقلاب بهمن ورشد نیروی جهنمی خمینی در دل جنبش انقلابی باید مارا به صرافت انداخته باشد تا دشمنان آزادی را درون جنبش لانسه نکنیم .سخنان مینا احدی در تظاهرات حاوی این ملاحظات نبود. شورا مرز بندی خودرا با سرمایه داری جهانی و ترامپ و نتانیاهو همواره حفظ خواهد کرد واجازه نمیدهد این جریانات ارتجاعی بر جنبش انقلابی حاکم شوند. همانطور که پایگاه داخلی آنها و آلترناتیو های سرمایه داری در ایران را دشمن انقلاب میدانیم وسبزها را با پرچم سرخ در استکهلم نقد کردیم و به آنها تن ندادیم. متاسفانه در آن دوره هم ما با سیاست های حزب کمونیست کارگری در تقابل قرار گرفتیم و همکاری با مشکلات بزرگ روبرو شد تا جائیکه هر کس براه خود رفت. امیدواریم که خطرات در راه جنبش انقلابی مورد ارزیابی قرارگیرد ودلسوزان در حفاظت جنبش در مقابل خطرات تلاش کنند. مدارا فقط تا مرز این پرنسیپها جایز است بیش از آن سازش های خطرناک محسوب میشود.
ضمن تقدیر از صبوری و مدارای رفقای برگزارکننده تظاهرات  در برخورد با این عمل فالانژی و سخنان مینا احدی و سیاست حزب در مقابل این اتفاق یکبار دیگر اعلام میکنیم که همه باهم ایده ای غیر واقعی و فریبکارانه است و ما ضمن همراهی با جنبش انقلابی از حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و اداره شورایی جامعه دفاع میکنیم. هرکس حق دارد اعتراض کند اما مصادره تظاهرات دیگران و تحمیل خود به آنها عملی فاشیستی است.
040118 سعید سهرابی


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com