فیلم های تظاهرات سه شنبه دوم ژانویه در تورنتو- پلازای ایراینان در حمايت از مبارات مردم در ایران

صدا و تصوير
January 03, 2018

فیلم های تظاهرات سه شنبه دوم ژانویه در تورنتو- پلازای ایراینان در حمايت از مبارات مردم در ایران

صحبت های بابک یزدی و معرفی برنامه

https://www.youtube.com/watch?v=j8IDfTCrQBA&feature=youtu.be

صحبتهای فخری جواهری، امیر زاهدی، محمود احمدی، احمد بابائی و یدی محمودی

 

https://www.youtube.com/watch?v=8UOYcu4-W1s&feature=youtu.be

سخنرانی محمود احمدی از طرف حزب کمونیست کارگری

https://www.youtube.com/watch?v=-u2HUGsI2pQ&feature=youtu.be

سخنرانی احمد بابائی از طرف حزب کمونیست کارگری- حکمتیست

https://www.youtube.com/watch?v=cZaVWl_zahA&feature=youtu.be

سخنرانی یدی محمودی از طرف کمیته بین المللی علیه اعدام

https://www.youtube.com/watch?v=YDEZEsgFAIA&feature=youtu.be

بخشی از سخنرانی ایرج رضایی از طرف فدراسیون سراسری پناهندگان ابرانی

https://www.youtube.com/watch?v=X96lb10Vwcs&feature=youtu.be

بخش پایانی برنامه. فخری جواهری و امیر زاهدی

https://www.youtube.com/watch?v=Mm6R2x5x2j8&feature=youtu.be

 


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com