همبستگی با جنبش کارگری ایران , بزرگ‌داشت رضا شهابی - محمود صالحی(شنبه ٩ دسامبر ... استکهلم)

کمپین دفاع از مبارزات کارگری در ایران
December 06, 2017

همبستگی با جنبش کارگری ایران
بزرگ‌داشت رضا شهابی - محمود صالحی
با تاکید به آزادی رضا شهابی و سایر زندانیان سیاسی و اجتماعی

استکهلم - شنبه نهم دسامبر 2017، ساعت 18:00
  

مکان: Axelsberg Torg 3 -  T-banestation Axelsberg

سرنگون باد حکومت سرمایه داری اسلامی ایران!
کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
زندانهای سیاسی برچیده باید گردد!
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

کمپین دفاع از مبارزات کارگری در ایران
سوم دسامبر 2017
شماره تلفن‌های تماس:
بهرام رحمانی: 707474336/0046
محمود سی‌سری: 736228726/0046
بهروز خباز: 706580762/0046
شورش مولانی: 704043954/0046


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com