دستی بزن ای کارگر ای مردم محروم بپا خیز‎ / نويد اخگر

شعر
December 29, 2017

دستی بزن ای کارگر ای مردم محروم بپا خیز‎


 
این مذهب تو ننگ بشر شد و مرا کشت
 
قرآن محمد و علی جهل بشر شد و مرا کشت
 
تاریخ من از حملهء اعراب به ایران شده یک ننگ
 
تقوم تو از مکه تازی بسرم ریخت مرا کشت
 
این لچک و این چادر سرکوب بروی سر کشور
 
پتکی شده بر جان تمدن تن زنها و مرا کشت
 
دزدی همین شیخ ز جیب همه مردم بعیان شد
 
شهرم پر از دود و پر از خاک شده جان مرا کشت
 
جاسوسی و بمب اتم و موشک و خونریزی اسلام
 
در شهر یمن در حلب و غزه و لبنان و مرا کشت
 
زندانی و صد بوسه به این تیرک اعدام ندیدی؟
 
تیر تو و اسلام و قرآن تو صد بار مرا کشت
 
هر سفرهء خالی پر خون شد ز تو ای شیخ جنایت
 
خوردید همه نفت و دکل فقر و این فقر مرا کشت
 
دستی بزن ای کارگر ای مردم محروم  بپاخیز
 
بر ریشه بینداز تبر خواری و ظلمت که مرا کشت
 
اخگر تو بگو با غزلت شعر تر جامعه برپاست؟
 
کو شاعر و آن برنو و آن سینه سپر درد مرا کشت
 
نوید اخگر
 
29 دسامبر سال 2017 میلادی سوئد استکهلم


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com