تصاویر و فیلم های خبری از تظاهرات روز ٢۵ نوامبر در آمستردام در حمایت از جنبش کارگری در ایران

صدا و تصوير
November 28, 2017

تصاویر و فیلم های خبری از تظاهرات روز ٢۵ نوامبر در آمستردام در حمایت از جنبش کارگری در ایران
 فیلم و تصویراز مسعود فروزش راد
تظاهرات در اعتراض به سرکوب و بازداشت کارگران مبارز و دفاع از زندانیان سیاسی در ایران.
روز ۲۵ ماه نوامبر ۲۰۱۷ علی‌رغم گاهن بارش شدید باران و تگرگ، تظاهرات برگزار شد، فیلم‌ها و عکس‌ها گزارش مختصر و تصویری گوشه‌هائی از این تظاهرات است.
برپا دارنده: کمیته‌ی موقت دفاع از مبارزات کارگران و زندانیان سیاسی در ایران – هلند.
فیلم ها
بخش اول
https://www.youtube.com/watch?v=wUYf8aQniGc&feature=youtu.be
بخش دوم
https://www.youtube.com/watch?v=WHHEJiEaOy0&feature=youtu.be
بخش سوم
https://www.youtube.com/watch?v=-4SVoNgvW80&feature=youtu.be
بخش چهارم
https://www.youtube.com/watch?v=fVMl4pqHAcg&feature=youtu.be
بخش پنجم
https://www.youtube.com/watch?v=QDKHPdgtOI8&feature=youtu.be
تصاویر
https://drive.google.com/file/d/1nd9aNATOG2KqKdkAfp7uOSeMtv-UGOJ_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pFzD2Dm3dA-xzhc36CB35d_A6CD_G0FH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YRfF8VOFT55EU8t0UhlkXwysWCesS0ow/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/141wufP3epG7Lq3gW2XuC8H8wtHlLJTZx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K4514Qibj0b7ZWtwTjrZoSpmAT3sg2_l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T45LV1YgxUvb4yKnJQAnAw9vnv4YzkvF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hRSQjuPoItd08gwic1DBRhtvQpAW-Tr1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q5dqXvPJ5EcLhZScNtNMDBukjMncetPj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gq4lp0XTWrpSUaFoDh1AYXo_SwDo6mbh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tUTKyQApUTAk85LZm48qjIrkzwp5q7xl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17vxuA42qz-ucoP-Qc41qveWyDvPr_S7c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IXjEcBXkUXQEbOZyEM6jyiv9VkyPnJGU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xk4z535pyK07D4oFOh-UHFZPBBdV_5qs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jC0v4DXzBB-j-2i6_spJlXRWM-TbXv-3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19q-nh81HAU3s3w5XRVsyz83zJcdTOHMe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MKLVFzKXcc3RZKVDZMKWD3zioPMrdELK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MPWTRslSuUpFHmjsOVe3r-Rf5f9i0uFJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NK69cWw2AOU5iOsde9xZAZqaYuYANQNi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TTQOYfAiGND3hsaBeMr51jASCJxw6u7R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qTfAJH-iA387mx9kC0vW0PwaEPJBfFTK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t3g2T7UtnaAuJvC6S2KyxOtVEWF5itFK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wfCQElgX16zs4ylVpRsa56fvgdIe-MZQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tjKQ5GRkehUwM6UeALgwUo0JNWSA4ko3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VHZHAiGHEJMV8goYQSLHY_3kCV0IRjTY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17EhPBPofKgGcqZAdgO0uzM08Rg1y-vZF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Fx329A2Qid2HLSzKHb-uE9F1uNcBi5r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cFbr-B4JJl82xLaeBi3GSb7lwtAd3Vkm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19go8P7gkyLxQ2Xvd_hcQUSG_nKbbRI-F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n_DMELvE_LQ9VF-My6681PD7Cwjzk2kq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bb1fVx7F1wlnW20O1gazqJVkx5aN4BPr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LXRcql6N77C4SjAtkX-P0stpMTk5sPMD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mL07f0qq0EiFCEZ-6dP2pYwMKcnaIff0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KuUDlg8PBpxOpVShHSY5DpQCHi46T54d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19VqF5rLOXTgKsjkdOFOMChUo0r0Gj9f-/view?usp=sharing


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com