فراخوان به آکسیون اعتراضی علیه رژیم جمهوری اسلامی ، اسلو – نروژ

چريکهای فدائی خلق ايران
October 11, 2017

فراخوان
ایرانیان آزاده و مبارز!
در ماه های اخیر رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی، همزمان با تشدید سرکوب مبارزات دلاورانه کارگران و توده های تحت ستم، فشار  و آزار بر زندانیان سیاسی و کارگران دربند را نیز شدت بخشیده است. در همین رابطه یک آکسیون اعتراضی علیه رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی در شهر اسلو نروژ برگزار خواهد شد. از شما دعوت می شود تا برای دفاع از مبارزات کارگران و توده های محروم و برای رساندن صدای زندانیان سیاسی در بند و بویژه فعالین کارگری، با شعار "جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد"، در این حرکت مبارزاتی شرکت کنید!
زمان: ساعت 13 تا 14 روز شنبه 14 اکتبر 2017
مکان: مقابل سفارتخانۀ رژیم در اسلو
فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در نروژ
9 اکتبر 2017


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com