آکسیون در دفاع از آزادی زندانیان سیاسی و کارگران زندانی(شنبه ١٤ اکتبر ... اسلو)

تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران ­­­­­- نروژ
October 11, 2017

به کمپین دفاع از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی بپیوندید!

مردم آزادیخواه، سازمانهای چپ و کارگری و نهادهای مدافع حقوق بشر!
رژیم جمهوری اسلامی ایران موج جدیدی از بازداشت فعالین کارگری و سیاسی را شروع کرده است و اخیرآ تعدادی از چهره های شناخته شده جنبش کارگری ایران را روانه سیاه چالهای خود کرده است. با آغاز دور اخیر فشار رژیم اسلامی بر کارگران زندانی و زندانیان سیاسی، تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران و سایر مدافعان مبارزات کارگران در ایران در اشکال گوناگون به حمایت از کارگران زندانی، از رضا شهابی پرداخته اند. 


در مرحله کنونی لازم است این تلاشها گسترش یابند و در ابعاد وسیعتری به دفاع از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی بشتابیم. 

 برای حمایت از کمپین حمایت از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی ما روز شنبه    ١٤ اکتبر ٢٠١٧  مقابل سفارت جمهوری اسلامی در اسلو گردهمایی خواهیم داشت. خواست ما آزادی بی قید و شرط کارگران زندانی و زندانیان سیاسی و جلب پشتیبانی بین المللی برای مبارزات مردم آزادیخواه علیه رژیم اسلامی ایران است. 

 ما همه نیروهای مدافع مبارزه کارگران و زندانیان سیاسی را به همکاری و هماهنگی در راستای پیشبرد این کمپین فرا میخوانیم. 

   زمان: شنبه    14:00 تا 13:00، ساعت ٢٠١٧ اکتبر ١٤

 مکان: مقابل سفارت جمهوری اسلامی در اسلو    Drammensveien 88E, 0271 Oslo 
از مرکز شهر اسلو میتوان با تراموا یا تریک شماره  ١٣  به محل آکسیون آمد.
  کمیته نروژ –تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com