به مناسبت روز جهانی مبارزه در راه لغو اعدام؛ ۴۳۵ اعدام از جمله ۵ کودک در ایران

سازمان حقوق بشر ايران
October 10, 2017

به مناسبت روز جهانی مبارزه در راه لغو اعدام؛ ۴۳۵ اعدام از جمله ۵ کودک در ایران

https://iranhr.net/fa/articles/3088/?utm_source=Iran+HR+NewLetter+%28Fa%29&utm_campaign=8c459645f0-EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_05&utm_medium=email&utm_term=0_e602a1e239-8c459645f0-286850081


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com