هدیه به معلمان در آستانه سال تحصیلی جدید! بازداشت محمود بهشتی لنگرودی محكوم است

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
September 13, 2017

هدیه به معلمان در آستانه سال تحصیلی جدید! بازداشت محمود بهشتی لنگرودی محكوم است

به گزارش كانون صنفی معلمان، ظهر امروز و ساعاتی پیش، محمود بهشتی لنگرودیسخنگوی كانون صنفی معلمان، در منزل مسكونی اش بازداشت شد. محمود بهشتییكی از فعالین صنفی حقوق معلمان می باشد و به خاطر این فعالیت ها از سال83 بارها دادگاهی و روانه زندان شده است. او در مجموع در دادگاه های مختلف به 14 حبس محكوم شده است.

 

بهشتی خود بارها اعلام كرده است كه :" من ، یک معلم هستم ، یک فعال صنفی وعضو هیات مدیره ی یک تشکل قانونی به نام کانون صنفی معلمان" و به همین دلیل"... نه حکم را قانونی می دانم و نه حکم دهندگان را دارای شایستگی مقام قضاوت وهمان گونه که بارها گفته ام ، قطعا به احکام دادگاه های غیر قانونی و فرمایشی ای کهبه نام انقلاب ، نزدیک به چهل سال است به جای عدل ، ظلم می گسترانند تن نخواهمداد و با آرامش و اطمینان ، به راه و هدفی که انتخاب کرده ام ادامه خواهم داد ومسوولان سه قوه را مسوول هر حادثه ای می دانم که از این لحظه به بعد ممکن استبرایم اتفاق بیفتد...."

بازداشت محمود بهشتی لنگرودی  در آستانه سال تحصیلی جدید، نشان از تداومفشار بر معلمان و فعالین صنفی شان است كه تنها جرم آنها پیگیری مطالبات برحق شان می باشد.

ما ضمن محكومیت بازداشت محمود بهشتی اعلام می داریم كه دستگیریاسماعیل عبدی در مقابل منزلش، بازگرداندن رضا شهابی به زندان و اعلام مرخصیهای پزشكی قانونی وی به عنوان غیبت، تداوم حبس محسن عمرانی معلم بوشهری،محكومیت شاهپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده، احضار علی نجاتی برایگذراندن شش ماه حبس،...؛ و برخورد به سایر فعالین اجتماعی، بخشی از  دورجدید فشار و هجوم دولت تدبیر و امید سرمایه داری حاکم بر طبقه كارگر می باشد.

تداوم این برخوردهای امنیتی بر كارگران و معلمان و دیگر فعالین اجتماعیمحكوم بوده و ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی كارگران و معلمانزندانی و سایر فعالین اجتماعی و سیاسی می باشیم.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری - بیست و یکم شهریور 1396

https://t.me/khamahangy


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com