هشدار به هموطنان در باره رای گیری ۲۹ اردیبهشت و نتایج انتخابات

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
May 18, 2017

هشدار به هموطنان در باره رای گیری ۲۹ اردیبهشت و نتایج انتخابات
هموطنان عزیز،

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ شاهد بودیم که در صورت انتخاب نامزدی که مورد نظر حاکمیت جمهوری اسلامی نباشد، تقلب و دستکاری گسترده در آرای مردم ممکن و چه بسا محتمل است. جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود تاکنون در صدد بوده که با تقلب و "مهندسی انتخابات" شرایط را برای ادامه اقتدار خود فراهم آورد. امروز که این حاکمیت خواهان روی کارآمدن ابراهیم رئیسی است، بعید نیست که به علت نداشتن پشتیبانی مردمی برای به کرسی نشاندن وی سعی نماید آراء مردم را به شکلی وارونه بخواند.

اینکه سازمانهای جبهه ملی در خارج از کشور در انتخابات شرکت نمی کند نباید این استنباط را به وجود آورد که ما در برابر امر صیانت از رای مردم و حق طبیعی همه ی آحاد ملت برای شرکت در انتخابات، ساکت خواهیم ماند. ما که همواره مدافع حاکمیت ملی و حقوق و آزادیهای مردم بوده و آزادی انتخابات و منجمله شرکت یا عدم شرکت در آن را حق طبیعی همه ی آحاد ملت میدانیم از تمامی ملت شریف ایران می خواهیم که هوشیارانه و مسئولانه در مقابل تقلب و دستکاری های احتمالی در آرای ملت بایستند و اجازه ندهند که حاکمیت جمهوری اسلامی بار دیگر نقشه های پلید خود را برای به کرسی نشاندن نامزدهای مورد نظر خود عملی سازد.

در این بین اطلاع یافتیم که برخی گروه های مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیز قصد دارند در روز انتخابات (جمعه ۲۹ اردیبهشت) با تجمع در مقابل اماکن رای گیری و گرفتن تصویر از رای دهندگان، هموطنانی را که در رای گیری ها شرکت میکنند تحت فشار قرار دهند. در اینجا نیز ما بر حق شرکت آزادانه ی هموطنان در روند انتخابات در داخل و خارج از کشور تاکید نموده، هرگونه اقدامی علیه رای دهندگان را اقدامی منافی حقوق انسانی و شهروندی هموطنانمان خود دانسته آن را به شدت محکوم میکنیم.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ برابر ۱۸ مه ۲۰۱۷
ینفو@یرانازاد.ینفو
هتتپ:​​ووو.یرانازاد.ینفو


 

هشدار به هموطنان در باره رای گیری ۲۹ اردیبهشت و نتایج انتخابات
هموطنان عزیز،

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ شاهد بودیم که در صورت انتخاب نامزدی که مورد نظر حاکمیت جمهوری اسلامی نباشد، تقلب و دستکاری گسترده در آرای مردم ممکن و چه بسا محتمل است. جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود تاکنون در صدد بوده که با تقلب و "مهندسی انتخابات" شرایط را برای ادامه اقتدار خود فراهم آورد. امروز که این حاکمیت خواهان روی کارآمدن ابراهیم رئیسی است، بعید نیست که به علت نداشتن پشتیبانی مردمی برای به کرسی نشاندن وی سعی نماید آراء مردم را به شکلی وارونه بخواند.

اینکه سازمانهای جبهه ملی در خارج از کشور در انتخابات شرکت نمی کند نباید این استنباط را به وجود آورد که ما در برابر امر صیانت از رای مردم و حق طبیعی همه ی آحاد ملت برای شرکت در انتخابات، ساکت خواهیم ماند. ما که همواره مدافع حاکمیت ملی و حقوق و آزادیهای مردم بوده و آزادی انتخابات و منجمله شرکت یا عدم شرکت در آن را حق طبیعی همه ی آحاد ملت میدانیم از تمامی ملت شریف ایران می خواهیم که هوشیارانه و مسئولانه در مقابل تقلب و دستکاری های احتمالی در آرای ملت بایستند و اجازه ندهند که حاکمیت جمهوری اسلامی بار دیگر نقشه های پلید خود را برای به کرسی نشاندن نامزدهای مورد نظر خود عملی سازد.

در این بین اطلاع یافتیم که برخی گروه های مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیز قصد دارند در روز انتخابات (جمعه ۲۹ اردیبهشت) با تجمع در مقابل اماکن رای گیری و گرفتن تصویر از رای دهندگان، هموطنانی را که در رای گیری ها شرکت میکنند تحت فشار قرار دهند. در اینجا نیز ما بر حق شرکت آزادانه ی هموطنان در روند انتخابات در داخل و خارج از کشور تاکید نموده، هرگونه اقدامی علیه رای دهندگان را اقدامی منافی حقوق انسانی و شهروندی هموطنانمان خود دانسته آن را به شدت محکوم میکنیم.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ برابر ۱۸ مه ۲۰۱۷


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com