دعوت به تظاهرات اعتراضی جمعه ۱۹ مه در پاریس / کارزار تحریم "انتخابات"

فراخوان
May 17, 2017

دعوت به تظاهرات اعتراضی جمعه ۱۹ مه در پاریس

آزادیخواهان؛

در اعتراض به ۳۸ سال تبعیض جنسی و سرکوب ملّی و عدم برابری حقوق شهروندان،
در اعتراض به ۳۸ سال عدم وجود آزادی های سیاسیءاجتماعی و منع انجمن ها، سندیکاها و احزاب مستقل،
در اعتراض به ۳۸ سال فقدان عدالت قضائی و اقتصادی،
در اعتراض به ۳۸ سال عدم وجود قانون کار، استخدام های گزینشی و قراردادهای سپید امضاء،
در اعتراض به ۳۸ سال احضار، اخراج، دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام دگراندیشان و کارگران ناراضی،
در اعتراض به ۳۸ سال عدم وجود حداقل شرایط لازم برای برگزاری انتخابات آزاد،
و
با خواست توقف هر نوع شکنجه و توقف فوری "اعدام"،
با خواست آزادی بی چون و چرای زندانیان سیاسی و عقیدتی،
با خواست رعایت حقوق مساوی شهروندان و جدائی کامل دین از دولت و آموزش،
با خواست تشکیل انجمن ها، شوراها، سندیکاها، احزاب و مجالس منطقه ای و سراسری و ایجاد حاکمیّتی مردمی،

آزادیخواهان؛

تجربۀ چهار دهه نشان می دهد که حاکمیّت مذهبی ایران غیر قابل "اصلاح" است و ما
با خواست سرنگونی تمامیّت نظام جمهوری اسلامی ایران بدست توانای مردم،

جمعه ۱۹ مه ۲۰۱۷ از ساعت ۱۵ تا ۱۹ در میدان سن میشل پاریس گردهم می آئیم تا دوش بدوش، صدای اکثریّت مردم محروم و تحت ستم، در سراسر ایران باشیم.

آدرس: چشمه میدان سن میشل
ایستگاه مترو: سن میشل

کارزار تحریم "انتخابات" ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ ء پاریس
 


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com