جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران (واحد منفردین)

جلسات پالتاکى
May 17, 2017

دعوت به مشارکت در گفتگوی پالتاکی بمناسبت "انتخابات" ایران

"ما ازهمه نيروهاي دموکرات، مترقی، آزادیخواه، مستقل، جمهوريخواه، طرفدار جدائى دين و دولت و چپ که مخالف هرگونه دخالت خارجی در روند استقرار دموکراسی در ایران هستند دعوت می کنیم تا با تحريم فعال اين نمايش انتخاباتي، تلاش براي برآمد  صف مستقل اپوزيسيون آزادیخواه، مترقی، چپ ودموکرات را گسترش دهند. این گامی مهم در جهت تقویت جنبش آزادیخواهانه مردم کشورمان است.
بکوشیم با سازماندهی مقاومت مدنی سراسری و يپشبرد تحريم فعال و گسترده انتخابات، قدرت نيروهای آزاديخواه و اراده مردم را در مقابل قدرت‌ نمائی‌های رژيم نشان دهیم. تنها از این طریق است که می توان مستبدین حاکم را وادار به عقب نشینی کرده و با تداوم مبارزه برای برچیدن بساط تمامیت رژیم و راه رسیدن به جمهوری، لائیسیته، آزادی، دمکراسی و عدالت را هموار کرد".

جهت بررسی زوایای مختلف "انتخابات" پیش رو در ایران از شما دعوت می کنیم تا در میزگرد پالتاکی که به این مناسبت 5شنبه 18 ماه مه از ساعت 20 برگزار می کنیم، شرکت نمائید:

اطاق پالتاک:
Asia And Passific >> Iran>> Jonbesh Jomhuri khahan ..

آغازگر بحث: سوسن

سازمانده میزگرد: جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران (واحد منفردین)


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com