کارفرمای سیمان مسجد سلیمان کارخانه را تعطیل کرد

حزب كمونيست كارگرى ايران
February 14, 2017

کارفرمای سیمان مسجد سلیمان کارخانه را تعطیل کرد

کارگران همکاران بازداشتی را آزاد کردند

خانواده های کارگران باید به میدان بیایند!

 

کارفرما کارخانه سیمان مسجد سلیمان پس از اینکه متوجه شد ۴۸۰ کارگر کارخانه مصممند به اعتراض خود ادامه بدهند تا ۵ تا ۱۶ ماه حقوق معوقه خود را از حلقوم کارفرما بیرون بکشند، در هماهنگی با ارگانهای حکومت تصمیم گرفت کارخانه را تعطیل کند. کارخانه روز ۲۴ بهمن یعنی در ۳۸ مین روز اعتراض کارگران تعطیل شد. همزمان با تعطیل کارخانه کارفرما مسئولان فرمانداری مسجد سلیمان به کارگران قول دادند که مطالبات آنها را روز ۲۶ بهمن پرداخت کنند و کارگران تصمیم گرفتند موقتا به تجمع اعتراضی خاتمه دهند. اما همزمان صبح امروز ۲۵ بهمن سه نفر از کارگران توسط نیروهای سرکوب حکومت بازداشت شدند که با اعتراض کارگران پس از چند ساعت آزاد شدند. بازداشت کارگران به قصد مرعوب کردن آنها و ممانعت از ادامه اعتراضات کارگران است. لازم به توضیح است که هفته قبل نیز کارفرما سعی کرد با تهدید کارگران به اخراج، آنها را وادار به کار کند اما کارگران مرعوب تهدید او نشدند.

 

کارگران قادرند جلو تعطیلی کارخانه را بگیرند. ۳۸ روز اعتراض نشان داد که کارگران از اتحاد و اراده محکمی برای مبارزه برخوردارند. ضعف آنها این است که نیروی خود را به میدان نیاورده اند. تجربه کارگران هپکو در هفته گذشته نیز نشان داد که همراه کردن خانواده های کارگری و مردم شهر عامل موثری در موفقیت کارگران است. باید خانواده ها به میدان بیایند و همبستگی مردم شهر و هزاران خانواده کارگری دیگر که در موقعیت مشابهی هستند را جلب کنند.

 

حزب کمونیست کارگری کارگران سیمان مسجد سلیمان و خانواده های آنها را به یک مبارزه متحد و مستمر برای تحقق خواست هایشان فرامیخواند. حزب کارگران را به برپایی مجمع عمومی برای تصمیم گیری متحد و یکپارچه و اطلاع رسانی هرروزه به مردم فرامیخواند و از مردم شهر میخواهد به هر شکل که میتوانند از خواست های بحق کارگران در مقابل کارفرمای مفتخور و ارگانهای حکومتی همدست او حمایت کنند.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳ فوریه ۲۰۱۷


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com